Sosiaalinen media
Tilaa Avoinvirta sähköpostiisi

Sähköposti:

Palvelun tarjoaa FeedBurner

3.9.2015 klo 14.30: Opettajille suunnatut webinaarisarjat uudenlaisen oppimisen välineinä (Suomen eOppimiskeskus ry:n koulutustarjontaa)

Digitaalisen oppimisen webinaarisarja

3.9.2015 klo 14.30-15.00

Opettajille suunnatut webinaarisarjat uudenlaisen oppimisen välineinä

Soili Meklin

Snellman-kesäyliopiston rehtori Soili Meklin esittelee kokemuksia webinaarisarjojen käytöstä opettajien osaamisen kehittämisessä.


Suomen eOppimiskeskus ry käynnisti keväällä 2015 digitaalisen oppimisen webinaarisarjan, jossa yhdistyksen jäsenorganisaatiot esittelevät tuotteitaan, palveluitaan ja osaamistaan. Webinaarisarjan myötä kannustamme jäseniämme verkostoitumaan keskenään, tutustumaan toistensa osaamiseen ja ennen kaikkea jakamaan omaa osaamistaan.

Webinaarit järjestetään aina torstaisin, kukin webinaari kestää 30 minuuttia. Webinaarit ovat avoimia kaikille, kutsumme kuulolle myös muita kuin yhdistyksen jäseniä. Webinaarialustana toimii Adobe Connect.

Tämä artikkeli on tuotu lähteestä Suomen eOppimiskeskus ry:n koulutustarjontaa.

Open Päivitys: Digitaidot vapaassa sivistystyössä ja aikuiskoulutuksessa (3op) (Suomen eOppimiskeskus ry:n koulutustarjontaa)

Tämä koulutus tuottaa opettajille omakohtaisia ja autenttisia kokemuksia teknologialla rikastetusta oppimisesta. Kuinka suunnitella ja toteuttaa teknologiaa hyödyntävää opetusta ja mitä asioita tulee huomioida opetusta valmistellessa.

Koulutus:

 • antaa valmiuden hyödyntää digitaalisia oppiaineistoja
 • antaa perusvalmiuden omaan aineistojen tuottamiseen sekä kokemuksen aineiston ja toimintamallin jakamisesta (mm.käyttöoikeudet, tekijänoikeusasiat ja lisenssit sekä mistä tarpeellista tietoa löytyy)
 • vahvistaa henkilökohtaisen oppimispolun (HOPS) rakentamista ja näkyväksi tekemistä
 • lisää olemassa olevien digitaalisten välineiden käyttö- ja arviointitaitoja (esim. kuinka arvioida pedagogisesta lähtökohdasta erilaisia sähköisiä oppikirjoja, niiden käytettävyyttä ja soveltuvuutta opetuksen osaksi)
 • tarjoaa omakohtaisen kokemuksen omien laitteiden käytöstä opiskelussa sekä henkilökohtaisen digitaalisen oppikirjan käytöstä
 • vahvistaa opettajien verkostoja yli oppilaitosrajojen
 • mallintaa kuinka online- ja offline-verkkotyöskentelyä käytetään osana opetusta.

Koulutuksessa jokainen pääsee oppijan roolissa käyttämään digitaalista, vuorovaikutuksellista ja yhdessä rakennettavaa oppikirjaa, joka jää käyttöön myös koulutuksen jälkeen.

Koulutukseen kuuluu 3 koulutuspäivää, 4 teemawebinaaria, oppimisen prosessia edistäviä välitehtäviä sekä omaan työhön liittyvän opetuksen kehittämisen sovellustehtävä.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opettajien täydennyskoulutusta. Koulutus on osallistujille maksutonta.

Kohderyhmä: vapaan sivistystyön ja aikuiskoulutuksen opettajat

Toteutusaikataulu: Ensimmäiset ryhmät käynnistyvät syyskaudella 2015 ja loput tammikuussa 2016. Koulutuksen aktiivinen aika noin 4 kk.

Tämä artikkeli on tuotu lähteestä Suomen eOppimiskeskus ry:n koulutustarjontaa.

3.9.2015 klo 14: Scratch-klubi (Suomen eOppimiskeskus ry:n koulutustarjontaa)

Digitaalisen oppimisen webinaarisarja

3.9.2015 klo 14.00-14.30

Scratch-klubi

Tero Toivanen

Esittelyssä Apps4Education-kilpailun ensimmäisessä vaiheessa kannustinrahalla palkittu Scratch-klubi.

Scratch-klubin avulla opiskellaan Scratch-ohjelmointikielen käyttöä ongelmia ratkomalla. Oppilas voi opiskella itseohjautuvasti joko yksin tai parin kanssa. Opettaja toimii fasilitaattorina, oppimisen oppaana, joka tukee oppilaita ongelmanratkaisutilanteissa löytämään itse ratkaisuja. Opettajan ei tarvitse itse osata ohjelmointia, vaan hän oppii yhdessä oppilaiden kanssa. Erityisenä ansiona käyttö opetuksessa sekä yhdessätekeminen ja yhdessä oppiminen. >>>


Suomen eOppimiskeskus ry käynnisti keväällä 2015 digitaalisen oppimisen webinaarisarjan, jossa yhdistyksen jäsenorganisaatiot esittelevät tuotteitaan, palveluitaan ja osaamistaan. Webinaarisarjan myötä kannustamme jäseniämme verkostoitumaan keskenään, tutustumaan toistensa osaamiseen ja ennen kaikkea jakamaan omaa osaamistaan.

Webinaarit järjestetään aina torstaisin, kukin webinaari kestää 30 minuuttia. Webinaarit ovat avoimia kaikille, kutsumme kuulolle myös muita kuin yhdistyksen jäseniä. Webinaarialustana toimii Adobe Connect.

Tämä artikkeli on tuotu lähteestä Suomen eOppimiskeskus ry:n koulutustarjontaa.

Mobiilikesäkoulu-picnicin ilmoittautuminen on käynnistynyt (eOppimiskeskus)

mKesakoulu-picnic

Mobiilikesäkoulu on tänä vuonna elokuinen picnic. Kokoonnumme Mustialan perinteikkäässä ympäristössä 13.-14.8.2015 – tarjolla on tuttuun tapaan myös yhteistä iltaohjelmaa saunomismahdollisuuden kera!

Ohjelma muotoutuu picnic-henkeen osallistujien mukaan. Tuo siis oma ideasi, kokemuksesi, sovelluksesi ja tule mukaan kokemaan ja jakamaan!

Teemoina tänä vuonna: Pedagogiikka, Hyvinvointi ja paikkatieto, Liikkuva kuva ja lisätty todellisuus, Pelit ja 3D.

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa www.mobiilikesakoulu.com/ilmoittautuminen.

Lisätietoja:
www.mobiilikesakoulu.com

Tämä artikkeli on tuotu lähteestä eOppimiskeskus .

4.6.2015 klo 14: Nyt on aika keskittyä pedagogiikkaan! (Suomen eOppimiskeskus ry:n koulutustarjontaa)

Digitaalisen oppimisen webinaarisarja

4.6.2015 klo 14.00-14.30

Nyt on aika keskittyä pedagogiikkaan!

Miia Vahlsten
Commercial Manager
itslearning Finland

Webinaari järjestetään osoitteessa
https://eoppimiskeskus.adobeconnect.com/eoppimiskeskus

itslearning on verkkopohjainen oppimisympäristö joka on suunniteltu opettajille. Se on helppokäyttöinen ja auttaa opettajia luomaan innostavia oppimissisältöjä ja aktiviteetteja oppijoille. Se helpottaa yhteistyötä oppijoiden ja opettajien kesken. Se automatisoi päivittäisiä rutiinitehtäviä jotta opettajilla olisi enemmän aikaa siihen minkä he osaavat parhaiten: opettamiseen. Tämän vuoksi itslearning on saavuttanut maineen oppimisympäristönä jota opettajat haluavat käyttää.


Suomen eOppimiskeskus ry käynnisti keväällä 2015 digitaalisen oppimisen webinaarisarjan, jossa yhdistyksen jäsenorganisaatiot esittelevät tuotteitaan, palveluitaan ja osaamistaan. Webinaarisarjan myötä kannustamme jäseniämme verkostoitumaan keskenään, tutustumaan toistensa osaamiseen ja ennen kaikkea jakamaan omaa osaamistaan.

Webinaarit järjestetään aina torstaisin, kukin webinaari kestää 30 minuuttia. Webinaarit ovat avoimia kaikille, kutsumme kuulolle myös muita kuin yhdistyksen jäseniä. Webinaarialustana toimii Adobe Connect.

Tämä artikkeli on tuotu lähteestä Suomen eOppimiskeskus ry:n koulutustarjontaa.

Open Päivitys 5 – Virittäjät – TVT-strategiat toimimaan (3 op) (Suomen eOppimiskeskus ry:n koulutustarjontaa)

Virittäjät – TVT -strategiat toimimaan -koulutuksessa edistetään tieto- ja viestintätekniikan strategioiden vaikuttavuutta sekä TVT:n mielekästä pedagogista käyttöä.

Koulutuksessa perehdytään monipuolisesti TVT-strategiatyön suunnittelemiseen, toteuttamiseen, ohjaamiseen ja arviointiin sekä benchmarkataan ja analysoidaan onnistuneita käytänteitä ja toimintamalleja.

Koulutuksssa suunnitellaan ja sovelletaan strategiatyöhön käytännönläheisiä ja tavoitteellisia, kaikille avoimia työvälineitä. Koulutus edistää vaativaa kehittämistyötä tekevien opettajien keskinäistä verkostoitumista ja osaamisen jakamista ja luo TVT-strategiatyön tueksi verkostoitunutta asiantuntijuutta.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opettajien täydennyskoulutusta. Koulutus on osallistujille maksutonta.

Kohderyhmä: Peruskoulun ja lukioiden kehittäjäopettajat ja TVT-vastuuopettajat.

Toteutusaikataulu: Ensimmäinen ryhmä käynnistyy syyskuussa 2015 ja toinen tammikuussa 2016.

Orientoiva verkkoluento ja ennakkotehtävä.

I LÄHIPÄIVÄ (1 pv): Työvälineitä, ideoita ja innostusta TVT:n strategiatyöhön

– Strategian suunnittelu, toteutus ja arviointi
– Yhteisöllinen kehittämistyö ja kokeileva toimintakulttuuri
– Hyviä käytänteitä ja toimintamalleja

ETÄJAKSO: TVT-strategiahankkeiden benchmarking ja ohjattu reflektio

II LÄHIPÄIVÄ (1 pv): Digitaalinen tulevaisuus ja koulun kehittäminen

– Oppijan ja opettajat digitaidot ja kehittämistarpeet
– Kehittämistyön organisoiminen
– Opettajien osaamisen kehittäminen ja toisilta oppiminen

ETÄJAKSO: Kehittämistehtävän suunnittelu, toteutus ja arviointi

III LÄHIPÄIVÄ (1 pv): Verkostoitunut asiantuntijuus strategiatyön voimavarana

– Kehittämistyön tärkeimmät ammatilliset tietolähteet, resurssit ja työvälineet
– TVT-strategiatyö ammatillisessa yhteistyöverkostossa
– Oman ammatillisen verkoston rakentaminen kehittämistyön voimavaraksi

Koulutuksesta vastaavat HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu, Otavan Opiston Osuuskunta ja Suomen eOppimiskeskus ry.

Lisätietoja koulutuksesta: Kaisa Honkonen, Suomen eOppimiskeskus ry, info[at]eoppimiskeskus.fi

Virittäjätlogot

Tämä artikkeli on tuotu lähteestä Suomen eOppimiskeskus ry:n koulutustarjontaa.

Open Päivitys 4 – Digitaalinen turvallisuus opetuksessa (Suomen eOppimiskeskus ry:n koulutustarjontaa)

Open Päivityksestä on alkanut neljäs toteutuskausi. Tällä kertaa luvassa on pienempiä koulutuskokonaisuuksia, joiden avulla pureudutaan heti käytäntöön ja arjessa tuleviin haasteisiin.

CPDLab-koulutus tuo tukea digitaalisen turvallisuuden edistämiseen oppilaitoksissa. Koulutus pohjautuu Future Classroom -hankkeessa tuotettuihin aineistoihin.

Koulutuksessa

 • vahvistetaan opettajien digitaaliseen lukutaitoon liittyvää osaamista
 • pohditaan yhdessä kuinka verkkokiusaamista voidaan ehkäistä ja kuinka siihen pystytään puuttumaan
 • pohditaan uusia ilmiöitä, kuten seksuaaliviritteistä viestintää (heruttaminen, sextexting) ja miten niistä voi daan nuorten kanssa puhua ja miten digitaalista turvallisuutta voidaan oppilaitostasolla kehittää

Koulutus sisältää kaksi lähipäivää sekä etätapaamisia ryhmän kanssa sovituista aiheista.

Koulutus on OPH:n rahoittamaa yleissivistävän puolen opettajien täydennyskoulustusta.

Ilmoittautuminen koulutukseen >>>

Lisätietoja
Kaisa Honkonen
Suomen eOppimiskeskus ry
info[at]eoppimiskeskus.fi
openpaivitys.blogspot.fi

CPDLab - digiturva - logot2

Tämä artikkeli on tuotu lähteestä Suomen eOppimiskeskus ry:n koulutustarjontaa.

Open Päivitys 4 – Älytaulut vuorovaikutuksen välineenä opetuksessa (Suomen eOppimiskeskus ry:n koulutustarjontaa)

Open Päivityksestä on alkanut neljäs toteutuskausi. Tällä kertaa luvassa on pienempiä koulutuskokonaisuuksia, joiden avulla pureudutaan heti käytäntöön ja arjessa tuleviin haasteisiin.

CPDLab-koulutus tuo tukea valkotaulujen käyttöön oppilaitoksissa. Koulutus pohjautuu Future Classroom -hankkeessa tuotettuihin aineistoihin.

Koulutuksessa

 • tutustutaan tutkimuksiin valkotaulujen vaikutuksesta opiskeluun
 • katsotaan esimerkkejä hyvistä käytännöistä
 • tutustutaan erilaisiin materiaalivarantoihin
 • vahvistetaan tekijänoikeusosaamista
 • tutkitaan dialogin merkitystä luokkahuoneessa
 • tutkitaan oppijan roolia luokassa ja miten oppija saadaan osallistumaan oppituntiin
 • tutustutaan BYOD-ajatusmallin mahdollisuuksiin
 • tehdään ja jaetaan aineistoja käyttäen hyväksi esim. wikejä ja blogeja

Koulutus sisältää kaksi lähipäivää sekä kolme 2 tunnin etätapaamista ja oman harjoitustyön.

Koulutus on OPH:n rahoittamaa yleissivistävän puolen opettajien täydennyskoulustusta.

Ilmoittautuminen koulutukseen >>>

Lisätietoja
Kaisa Honkonen
Suomen eOppimiskeskus ry
info[at]eoppimiskeskus.fi
openpaivitys.blogspot.fi

CPDLab - valkotaulut - logot2

Tämä artikkeli on tuotu lähteestä Suomen eOppimiskeskus ry:n koulutustarjontaa.

Mobiilikesäkoulu-picnic 13.-14.8.2015 (Suomen eOppimiskeskus ry:n koulutustarjontaa)

Mobiilikesäkoulu järjestetään tänä vuonna picnic-tyyppisenä – ohjelma rakentuu osallistujien mukaan. Tuo siis oma ideasi, kokemuksesi, sovelluksesi picnicille ja tule mukaan kokemaan ja jakamaan!

Picnic-viltillä on tilaa opettajille, kehittäjille, yrittäjille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille. Ideoiden keruu on käynnissä toukokuun loppuun saakka osoitteessa www.mobiilikesakoulu.com. Ideat on jaoteltu neljän eri teeman alle:

 • Pedagogiikka
 • Hyvinvointi ja paikkatieto
 • Liikkuva kuva ja lisätty todellisuus
 • Pelit ja 3D

Idea voi olla esimerkiksi ongelma, sovelluksen esittely tms.

Tarjoamme Mustialan perinteikkään ympäristön, sähkön ja verkon sekä mahdollisuuden ruokailuun ja majoittumiseen. Illalla on saunominen ja yhteistä illanviettoa.

Mobiilikesäkoulu syntyy ihmisistä ja yhteisestä osaamisesta – tehdään tapahtuma yhdessä!

Tule sinäkin mukaan picnicille 13.-14.8.2015 Tammelan Mustialaan. Ilmoittautuminen on käynnistynyt!

Tämä artikkeli on tuotu lähteestä Suomen eOppimiskeskus ry:n koulutustarjontaa.

21.5.2015 klo 14: Taitojen oppiminen ja videot (Suomen eOppimiskeskus ry)

Digitaalisen oppimisen webinaarisarja

21.5.2015 klo 14.00-14.30

Taitojen oppiminen ja videot

Kaisa Louramo
Flowbox Oy

Webinaari järjestetään osoitteessa
https://eoppimiskeskus.adobeconnect.com/eoppimiskeskus

Flowbox Oy tarjoaa yrityksille, oppilaitoksille, julkishallinnon yhteisöille ja itse asiassa mille tahansa organisaatiolle verkkoportaalin kautta toimivia palveluitaan, jotka perustuvat videoteknologian hyödyntämiseen. Flowbox Oy:n palvelut ovat myös kuluttajien käytettävissä.

Flowbox Oy:n Edubox oli mukana eEemeli 2015 -kilpailun loppukilpailussa:

Edubox on opetusvideokirjasto, jonka avulla voi opiskella ohjelmistojen, sovellusten ja päätelaitteiden käyttöä. Kaikki materiaali Eduboxissa on suomenkielistä. Videokirjastosta löytyy yli 100 ammattilaisten toteuttamaa kurssia. Videovälitteinen opetus mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman ympäristön, jossa aiheeseen voi syventyä ja palata milloin tahansa. Edubox toimii kaikilla yleisillä päätelaitteilla ilman erillisiä asennuksia tai lisäosia.


Suomen eOppimiskeskus ry järjestää keväällä 2015 digitaalisen oppimisen webinaarisarjan, jossa yhdistyksen jäsenorganisaatiot esittelevät tuotteitaan, palveluitaan ja osaamistaan. Webinaarisarjan myötä kannustamme jäseniämme verkostoitumaan keskenään, tutustumaan toistensa osaamiseen ja ennen kaikkea jakamaan omaa osaamistaan.

Webinaarit järjestetään aina torstaisin, kukin webinaari kestää 30 minuuttia. Webinaarit ovat avoimia kaikille, kutsumme kuulolle myös muita kuin yhdistyksen jäseniä. Webinaarialustana toimii Adobe Connect.

Tämä artikkeli on tuotu lähteestä Suomen eOppimiskeskus ry:n koulutustarjontaa.