Sosiaalinen media
Tilaa Avoinvirta sähköpostiisi

Sähköposti:

Palvelun tarjoaa FeedBurner

eEemeli 2016 -kilpailu on käynnistynyt (eOppimiskeskus)

eEemeli 500x185

Parasta oppia!
- haussa vuoden paras yhdessä tekemistä ja oppimista edistävä oppimisratkaisu

eEemeli on valtakunnallinen laatukilpailu, jossa etsitään vuosittain parasta interaktiivisen median oppimisratkaisua. Kilpailun tavoitteena on nostaa esille erinomaisia oppimisratkaisuja, edistää tuotteiden innovatiivisuutta ja laatua sekä kannustaa toimijoita luomaan ja kehittämään uusia oppimisratkaisuja. Vuonna 2016 kilpailu järjestetään jo 15. kerran.

Vuoden 2016 eEemeli-kilpailu etsii oppijaa kannustavia ja yhdessä oppimista edistäviä tuotteita, toimintatapoja ja palveluita teemalla Parasta oppia! Kilpailuun voivat osallistua niin yritykset, yhteisöt kuin oppilaitoksetkin.

Ilmoittaudu mukaan helmikuun loppuun mennessä!

eEemeli-kilpailun ilmoittautuminen on käynnissä 29.2.2016 saakka osoitteessa www.eoppimiskeskus.fi/eemeli. Kilpailuun voivat osallistua Suomessa toimivat yritykset sekä organisaatiot ml. yhdistykset ja oppilaitokset, jotka ovat tuottaneet oppimisen palvelun, toimintatavan tai tuotteen. Itse tuote voi olla globaali sovellus.

Voittajat julkistetaan huhtikuussa 2016

Kilpailun tulokset julkistetaan Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssissa Hämeenlinnassa huhtikuussa 2016. Kilpailun voittaja palkitaan rahapalkinnolla sekä eEemeli-kiertopatsaalla.

Kilpailussa arvioidaan mm. yhteisöllisiä työskentelymenetelmiä, arjen hyödyllisyyttä, kaupallista potentiaalia, yhteiskunnallista vaikuttavuutta, innovatiivisuutta, esteettömyyttä sekä teknistä ja pedagogista käytettävyyttä.

Yhteistyössä

Kilpailun yhteistyökumppanit: Suomen eOppimiskeskus ry, Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeenlinnan kaupunki, Otavan Opisto, Teknologiateollisuus, TIVIA.

Lisätietoja
www.eoppimiskeskus.fi/eemeli
Suomen eOppimiskeskus ry
info@eoppimiskeskus.fi
www.eoppimiskeskus.fi

Tämä artikkeli on tuotu lähteestä eOppimiskeskus - eOppimiskeskus - eOppimiskeskus - Uutiset.

MyData hyötykäyttöön kouluissa (Poluttamo)

Puhuttaessa MyDatasta tai suomennettuna omasta datasta tarkoitetaan ihmiskeskeistä lähestymistapaa henkilötiedon hallintaan ja käsittelyyn. Käytännössä se henkilötieto, jota pystyt itse hallitsemaan on MyDataa.

Oppijasta kertyy yhden koulupäivän aikana runsaasti dataa erilaisiin järjestelmiin. Nykyisellään tuon datan, kuten myös tietotekniikan ja digitaalisten oppimissisältöjen hyödyntäminen kouluissa on tehotonta.

Oppilaitoksissa keskustelu henkilötiedon hallinnasta ja hyödyntämisestä on vasta alkamassa ja asian merkityksellisyyteen ollaan heräämässä. Osana Poluttamo-hanketta on tavoitteena selvittää, miten MyData-lähestymistapaa voitaisiin hyödyntää oppimisessa yleensä ja erityisesti sujuvan siirtymisen mahdollistamisessa seuraavaan koulutukseen. Näin luodaan Poluttamon sloganista tuttu oma digipolku oppimiseen.

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry ja Otavan Opisto tekevät yhteistyössä Poluttamo-konsortion oppilaitosten kanssa selvitystä MyDatan käytöstä oppilaitoksissa ja sen juridisista näkökulmista.
Käytännön työ on jo hyvässä vauhdissa ja tästä on hyvä jatkaa ensi vuoteen.

Tämä artikkeli on tuotu lähteestä Poluttamo.

OPS on elämää (#OPUS2015)

Rantakylän yhtenäiskoulussa hyödynnetään videoita erilaisten, hyvinkin vaikeiden asioiden oppimiseen. Oppimisen kohteina ovat olleet esimerkiksi erilaisuuden kohtaaminen ja yrittäjyyden eri ulottuvuudet.

Enemmän samaa kuin erilaista -projektin kokemuksista on syntymässä opas opettajille siitä, kuinka maailmaa käytetään oppikirjana. Tunnelmapaloja erilaisuuden kohtaamisen oppimisesta löytyy videokoosteesta.

Luonnos oppaan rakenteesta alla olevassa kuvassa ja diaesityksessä. Perustana ovat tutkimukset, teoriatieto, opetussuunnitelman perusteet ja opettajan toteutussuunnitelmat, joita työstetään eteenpäin yhdessä oppilaitten kanssa. Oppilaiden oma rooli ja ääni, luovuus ja tutkiva ote on keskeistä. Asioita ei tehdä pelkästään luokan sisällä, vaan ovi avataan ja rohkaistutaan lähiympäristöön etsimään tiedon lähteitä, kuten haastateltavia. Luontevasti apua saadaan myös kodeista. Aineistoa työstetään ja reflektoidaan yhdessä. Tekemisen kautta nousee ilo ja jokaiselle ainutlaatuiselle oppijalle löytyy oma tapa oppia.

Ensimmäinen luonnos oppaasta tehtiin keskustellen opettaja Marja-Leena Bilundin ja oppilas Mona Meren kanssa. Keskustelusta syntyi kuva. Oppaan sisällöksi on kerätty sitaatteja hyvistä pedagogisista teorioista. Oppimisprojektiin osallistuneita on haastateltu. Projektin aikana syntyneitä dokumentteja, kuten suunnitelmia, videoita ja valokuvia on koottu havainnollistamaan prosessia.

FullSizeRender 2

Ensimmäisen luonnoksen pohjalta seuraava hahmotelma: neljä keskeistä osa-aluetta 1) taustateoria ja OPS, 2) maailma, jossa elämme, 3) oppijoiden oma toiminta ja sen tukeminen sekä 4) lähiympäristö apuna ja tukena.

Voila_Capture 2015-12-17_09-59-18_ap

Tämä artikkeli on tuotu lähteestä #opus2015.

Digitaalisen oppimisen webinaareja myös keväällä 2016

Keväällä 2015 käynnistynyt digitaalisen oppimisen webinaarisarja saa jatkoa myös vuonna 2016. Webinaareissa yhdistyksen jäsenorganisaatiot esittelevät tuotteitaan, palveluitaan sekä osaamistaan. Webinaarisarjan myötä kannustamme alan toimijoita verkostoitumaan keskenään, tutustumaan toistensa osaamiseen ja ennen kaikkea jakamaan omaa osaamistaan.

Kevätkaudella järjestämme webinaareja aina kuukauden viimeisenä torstaina klo 14-15. Tulevat webinaarit löytyvät tapahtumakalenteristamme sekä koulutusblogistamme. Tammi-helmikuussa webinaarien aiheina on mm. opetussuunnitelmauudistus sekä digitaaliset osaamismerkit.

Aikaisempien webinaarien tallenteet löytyvät YouTube-soittolistalta sekä koulutusblogistamme.

Lisätietoja
niina.kesamaa@eoppimiskeskus.fi
https://seoppikoulutus.wordpress.com/digitaalisen-oppimisen-webinaarisarja/

Tämä artikkeli on tuotu lähteestä eOppimiskeskus - eOppimiskeskus - eOppimiskeskus - Uutiset.

Tule mukaan MOOC-ekosysteemiä rakentamaan (eOppimisen neuvottelukunta)

Blog post
added by
Niina Kesämaa

Perustuu 18.11.2015 neuvottelukunnan tapaamiseen.
Tarmo Toikkanen

Neuvottelukunta kokoontui Tampereen Hervannassa 18.11.2015 pohtimaan MOOCeja ja niiden ekosysteemiä Suomessa. Tapaamisen päättyessä yleinen tahtotila oli, että jotain “tarttis tehrä”. MOOC Suomi -ryhmä on aloittanut jo yli vuosi sitten, mutta työ ei ole edennyt kovin pitkälle. Ilmeisesti syynä on yleisesti johtajuuden ja yrittäjyyden puute kentällä: Oppilaitoksissa on kumpaakin rajallisesti. Suomen eOppimiskeskus ry (SeOppi) voisi olla neutraali taho, joka toimii herkistäjänä, kartoittajana ja sytyttäjänä.

Suomen eOppimisen neuvottelukunta selvittää jäsenistössään sekä eri oppilaitoksissa, löytyykö sieltä kiinnostusta MOOC-ekosysteemin työstämiseen.

Alustava MOOC-ekosysteemin arvolupaus

 • kurssiassareita tarvitaan vähemmän: peruskurssien toteutuksesta assarityön tarpeen vähentäminen lisäämällä automaattitarkistettavuutta
 • kukaan ei nauti peruskurssien luennoinnista: peruskurssien toteutuksesta jokavuotinen luennointitarve pois tekemällä hyvälaatuiset verkkokurssimateriaalit; valmistelutyö on suurempi ensimmäisellä kerralla, mutta pienempi tulevina vuosina (mutta katso vähemmällä työllä parempi kurssi)
 • tehdään fiksumpia töitä: opettajien työpanos voidaan kohdistaa korkeamman tason työskentelyyn: perusluennoinnin sijaan myöhempien kurssien opiskelijaohjaukseen sekä opetuksen kehittämiseen
 • kurssin kehittämiseen työkalut: MOOC-työkalut tarjoavat tarkemman näkymän kurssin tapahtumiin ja mahdollistavat tehokkaammat tavat tunnistaa kurssien kehitystarpeet ja löytää oikeat kehityssuunnat, ml. A/B-testauksen kautta
 • ammattitason palvelut: yritykset voivat tarjota palveluitaan kurssituotantoon: alustat, a/v-tuotanto, a/b-testauksen ja analytiikan konsultointi ja palvelut, pedagogisen käsikirjoituksen palvelut…
 • vähemmän päällekkäistä työtä: kun kursseja tehdään yhdessä ja ne näkyvät yhteisellä mooc.fi-kurssialustalla, ei kukaan ala rakentaa kurssia, joka on jo tehty muualla, vaan kontribuoi samaan kurssiin sitä laajentaen tai parantaen
 • vähemmällä työllä parempi kurssi: eri oppilaitoksille yhteiset kurssit voidaan tehdä avoimen lisensoinnin avulla yhdessä, jolloin valmistelutyökuorma jakautuu useammalle tekijälle tasaisesti, mutta hyödyttää kaikkia
 • yhdessä tehdyt kurssit voidaan sovittaa eri oppilaitoksiin: vaikka kurssimateriaalit olisi rakennettu yhdessä, voi kukin oppilaitos sovittaa ne omaan opetukseensa laajentamalla niitä, vaihtamalla tehtäviä yms.; tässä kannattaa käyttää kotimaista git-versionhallintaa, jolloin päivitykset perusosaan on helppo päivittää sovitettuihin versioihin
 • MOOC mahdollistaa yhteisöllisen opiskelun: hyvin rakennettu MOOC kannustaa ja ohjaa yhteistoiminnalliseen opiskeluun enemmän kuin perinteinen luennointi+harjoitustehtävät
 • Joustava hyväksilukemisprosessi: MOOCeja voivat tarjota melkein ketkä tahansa organisaatiot tai jopa yksilöt, ja näiden suoritusmerkintöjä voitaisiin hyväksyä osaksi tutkintoja samoin kriteerein kuin muitakin toisten oppilaitosten “normaaleja” suoritusmerkintöjä; jos eri kurssien hyväksyttävyydet kirjataan julkisesti jonnekin, voivat opiskelijatkin nähdä, mitkä kurssit on jo valmiiksi hyväksytty tiettyjä oman oppilaitoksen suorituksia vastaaviksi
 • Suomen paras erityisosaaminen maailmalle: kunkin oppilaitoksen erityisosaamiseen perustuvat kurssit voidaan tuottaa huippulaadukkaasti ja tarjota maailmalle Suomen erityistarjontana, jollaista ei missään muualla ole saatavilla (katso ammattitason palvelut)
 • Finnish Education MOOC: suomalaisen pedagogisen osaamisen ja teknologisen ymmärryksen paketointi korkealaatuiseksi MOOCiksi on konkreettinen esimerkki kurssista, jolla voisi olla maailmalla kysyntää; se ei myöskään ole minkään yhden oppilaitoksen oma juttu, vaan voitaisiin tehdä oppilaitosten ja yritysten yhteistyönä

Oletpa yritys, oppilaitos, opettaja, tutkija tai devaaja, sinulla voi olla rooli tässä ekosysteemissä. Kiinnostuitko? Liity eOppimisen neuvottelukunnan postituslistalle.

Tämä artikkeli on tuotu lähteestä eOppimisen neuvottelukunta.

Poluttamo käyntiin! (Poluttamo)

Poluttamo-hanke sai pitkän valmistelun jälkeen puoltavan rahoituspäätöksen syksyllä 2015. Toiminta käynnistettiin marraskuun puolivälissä kaksipäiväisellä kick-off tapaamisella Tampereen Varalassa. Paikalla oli edustajat kaikista hankkeen toteuttamiseen osallistuvista organisaatioista.

Asetimme päiville kolme tavoitetta, jotka olivat: tutustua toisiimme, perehtyä hankkeeseen etenkin yhteistyön näkökulmasta sekä poluttaa oma toimintamme sujuvasti suunnittelusta käytännön toimintaan. Edellisten hankkeiden koordinoinnista (mm. AVO ja AVO2) olemme oppineet, että nämä ovat kriittisiä toimenpiteitä hankkeen käynnistämis- ja perehdyttämisvaiheessa. On tärkeää saada rakennettua luottamukselliset välit hanketoimijoiden kesken sekä perehdyttää tekijät hankkeen yhteisiin tekemisiin etenkin jos he eivät ole olleet mukana hankkeen suunnitteluvaiheessa. Kasvokkain tapaaminen ja tutustuminen henkilötasolla hankkeen alussa mahdollistaa myöhemmin myös verkossa tapahtuvan yhteistyön.

Kahden työpäivän osallistavan työskentelyn jälkeen hankkeen perusraamit olivat selvillä. Toiminnalle oli luotu karkea aikataulu, yhteistyökumppanit oli tunnistettu ja ensimmäiset yhteistyökuviot käynnistetty. Myös kaikkia sitovat toimintatavat sekä sisäisen ja ulkoisen viestinnän kanavat saatiin sovittua. Pidimme kaikki tärkeänä sitä, että toimintaamme on helppo seurata ja että viestimme avoimesti toiminnastamme.

Koordinaation näkökulmasta päivät olivat onnistuneet: tekijät innostuneita ja aktiivisia, sauna riittävän kuuma, järvi kylmä ja Varalan ruoka hyvää! Saimme paljon aikaan. Tästä on hyvä jatkaa yhteistä polkua eteenpäin!

Tämä artikkeli on tuotu lähteestä Poluttamo.

3.9.2015 klo 14.30: Opettajille suunnatut webinaarisarjat uudenlaisen oppimisen välineinä (Suomen eOppimiskeskus ry:n koulutustarjontaa)

Digitaalisen oppimisen webinaarisarja

3.9.2015 klo 14.30-15.00

Opettajille suunnatut webinaarisarjat uudenlaisen oppimisen välineinä

Soili Meklin

Snellman-kesäyliopiston rehtori Soili Meklin esittelee kokemuksia webinaarisarjojen käytöstä opettajien osaamisen kehittämisessä.


Suomen eOppimiskeskus ry käynnisti keväällä 2015 digitaalisen oppimisen webinaarisarjan, jossa yhdistyksen jäsenorganisaatiot esittelevät tuotteitaan, palveluitaan ja osaamistaan. Webinaarisarjan myötä kannustamme jäseniämme verkostoitumaan keskenään, tutustumaan toistensa osaamiseen ja ennen kaikkea jakamaan omaa osaamistaan.

Webinaarit järjestetään aina torstaisin, kukin webinaari kestää 30 minuuttia. Webinaarit ovat avoimia kaikille, kutsumme kuulolle myös muita kuin yhdistyksen jäseniä. Webinaarialustana toimii Adobe Connect.

Tämä artikkeli on tuotu lähteestä Suomen eOppimiskeskus ry:n koulutustarjontaa.

Open Päivitys: Digitaidot vapaassa sivistystyössä ja aikuiskoulutuksessa (3op) (Suomen eOppimiskeskus ry:n koulutustarjontaa)

Tämä koulutus tuottaa opettajille omakohtaisia ja autenttisia kokemuksia teknologialla rikastetusta oppimisesta. Kuinka suunnitella ja toteuttaa teknologiaa hyödyntävää opetusta ja mitä asioita tulee huomioida opetusta valmistellessa.

Koulutus:

 • antaa valmiuden hyödyntää digitaalisia oppiaineistoja
 • antaa perusvalmiuden omaan aineistojen tuottamiseen sekä kokemuksen aineiston ja toimintamallin jakamisesta (mm.käyttöoikeudet, tekijänoikeusasiat ja lisenssit sekä mistä tarpeellista tietoa löytyy)
 • vahvistaa henkilökohtaisen oppimispolun (HOPS) rakentamista ja näkyväksi tekemistä
 • lisää olemassa olevien digitaalisten välineiden käyttö- ja arviointitaitoja (esim. kuinka arvioida pedagogisesta lähtökohdasta erilaisia sähköisiä oppikirjoja, niiden käytettävyyttä ja soveltuvuutta opetuksen osaksi)
 • tarjoaa omakohtaisen kokemuksen omien laitteiden käytöstä opiskelussa sekä henkilökohtaisen digitaalisen oppikirjan käytöstä
 • vahvistaa opettajien verkostoja yli oppilaitosrajojen
 • mallintaa kuinka online- ja offline-verkkotyöskentelyä käytetään osana opetusta.

Koulutuksessa jokainen pääsee oppijan roolissa käyttämään digitaalista, vuorovaikutuksellista ja yhdessä rakennettavaa oppikirjaa, joka jää käyttöön myös koulutuksen jälkeen.

Koulutukseen kuuluu 3 koulutuspäivää, 4 teemawebinaaria, oppimisen prosessia edistäviä välitehtäviä sekä omaan työhön liittyvän opetuksen kehittämisen sovellustehtävä.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opettajien täydennyskoulutusta. Koulutus on osallistujille maksutonta.

Kohderyhmä: vapaan sivistystyön ja aikuiskoulutuksen opettajat

Toteutusaikataulu: Ensimmäiset ryhmät käynnistyvät syyskaudella 2015 ja loput tammikuussa 2016. Koulutuksen aktiivinen aika noin 4 kk.

Tämä artikkeli on tuotu lähteestä Suomen eOppimiskeskus ry:n koulutustarjontaa.

3.9.2015 klo 14: Scratch-klubi (Suomen eOppimiskeskus ry:n koulutustarjontaa)

Digitaalisen oppimisen webinaarisarja

3.9.2015 klo 14.00-14.30

Scratch-klubi

Tero Toivanen

Esittelyssä Apps4Education-kilpailun ensimmäisessä vaiheessa kannustinrahalla palkittu Scratch-klubi.

Scratch-klubin avulla opiskellaan Scratch-ohjelmointikielen käyttöä ongelmia ratkomalla. Oppilas voi opiskella itseohjautuvasti joko yksin tai parin kanssa. Opettaja toimii fasilitaattorina, oppimisen oppaana, joka tukee oppilaita ongelmanratkaisutilanteissa löytämään itse ratkaisuja. Opettajan ei tarvitse itse osata ohjelmointia, vaan hän oppii yhdessä oppilaiden kanssa. Erityisenä ansiona käyttö opetuksessa sekä yhdessätekeminen ja yhdessä oppiminen. >>>


Suomen eOppimiskeskus ry käynnisti keväällä 2015 digitaalisen oppimisen webinaarisarjan, jossa yhdistyksen jäsenorganisaatiot esittelevät tuotteitaan, palveluitaan ja osaamistaan. Webinaarisarjan myötä kannustamme jäseniämme verkostoitumaan keskenään, tutustumaan toistensa osaamiseen ja ennen kaikkea jakamaan omaa osaamistaan.

Webinaarit järjestetään aina torstaisin, kukin webinaari kestää 30 minuuttia. Webinaarit ovat avoimia kaikille, kutsumme kuulolle myös muita kuin yhdistyksen jäseniä. Webinaarialustana toimii Adobe Connect.

Tämä artikkeli on tuotu lähteestä Suomen eOppimiskeskus ry:n koulutustarjontaa.

Mobiilikesäkoulu-picnicin ilmoittautuminen on käynnistynyt (eOppimiskeskus)

mKesakoulu-picnic

Mobiilikesäkoulu on tänä vuonna elokuinen picnic. Kokoonnumme Mustialan perinteikkäässä ympäristössä 13.-14.8.2015 – tarjolla on tuttuun tapaan myös yhteistä iltaohjelmaa saunomismahdollisuuden kera!

Ohjelma muotoutuu picnic-henkeen osallistujien mukaan. Tuo siis oma ideasi, kokemuksesi, sovelluksesi ja tule mukaan kokemaan ja jakamaan!

Teemoina tänä vuonna: Pedagogiikka, Hyvinvointi ja paikkatieto, Liikkuva kuva ja lisätty todellisuus, Pelit ja 3D.

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa www.mobiilikesakoulu.com/ilmoittautuminen.

Lisätietoja:
www.mobiilikesakoulu.com

Tämä artikkeli on tuotu lähteestä eOppimiskeskus .