Peruskouluyhteistyön kehittäminen käytännössä (Yksilöllisyyttä opintopoluille)

Peruskoulun ja ammattiopiston opinto-ohjaajien säännölliset yhteistyöpalaverit, joissa ammattiopisto on aktiivinen koolle kutsujana, on havaittu erittäin hyväksi käytännöksi. Saimaan ammattiopistossa yhteistyöpalavereja järjestetään 3-4 kertaa lukuvuoden aikana ja ne ovat selkeästi lisänneet vuoropuhelua oppilaitosten välillä sekä sujuvoittaneet peruskoululaisten siirtymistä ammatillisiin opintoihin.

Yhteistyöpalaverit tarjoavat hyvän mahdollisuuden molemmin puoliseen ajankohtaisten asioiden ja muutosten tiedottamiseen, esimerkiksi lainsäädäntöön liittyvät muutokset ja eri alojen soveltuvuus- ja pääsykoekäytänteiden muutokset. Yhteistyöpalavereissa keskustellaan mm. tapahtuneista ja tulevista muutoksista, ammatillisen koulutuksen tavoitteista, sujuvien opintotaitojen edellyttämistä taidoista ja työelämän vaatimuksista. Lisäksi kuullaan, mitä peruskoulu odottaa ammatilliselta oppilaitokselta oppilaan ohjauksen tueksi ja perusopetuksen näkökulmaa päättövaiheen oppilaiden valmiuksista. Sujuva peruskouluyhteistyö on erittäin tärkeää myös opiskelijoiden jälkiohjauksessa syyslukukauden alkaessa. Yhteistyöpalavereita on hyödynnetty myös eri koulutusalojen sekä yhteisten tutkinnon osien esittelytilaisuuksina.

Peruskoulun opinto-ohjaajille on järjestetty toiminnallisia tutustumispäiviä eri aloille, jolloin opinto-ohjaajille on tarjottu mahdollisuus kokeilla eri koulutusalojen opintoja aidossa ympäristössä oikeiden työtehtävien parissa. Tutustumispäivien tavoitteena oli selkiyttää peruskoulun opoille, miten samankaltaisten alojen (esim. ICT-asentaja/datanomi ja Hotelli-, ravintola- ja cateringala/Elintarvikkeiden valmistaja) työtehtävien vaatimukset ja edellytykset poikkeavat toisistaan.

Useat alat ovat nopeasti muuttuvia aloja, joten peruskoulun opoille on tarpeellista konkretisoida ja osoittaa käytännössä alan uusia vaatimuksia ja välittää todellista tietoa, jotta opiskelijoiden ohjaus ”väärälle alalle” vähenisi. Tutustumispäivistä saatiin positiivista palautetta ja tapahtuma koettiin hyödylliseksi, opot saivat vastauksia kysymyksiinsä ja moni asia selkiytyi. Samankaltaisia tutustumispäiviä kaivattiin myös muille aloille. Peruskoulun opojen mielestä erityisen ilahduttavaa oli, että ammattiopiston kolmannen luokan opiskelijat ohjasivat opoja erilaisissa työtehtävissä, mm. tietokoneen kasaamisessa. Lisäksi opiskelijoilla oli mahdollisuus kertoa omasta opiskelustaan.

Tuotu lähteestä: Yksilöllisyyttä opintopoluille

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *