AVO-webinaarit

Syksyn 2014 webinaarit

Toimikkaalta webinaareja ilmiöpohjaisuudesta

Lokakuussa 2014 on mainio mahdollisuus oppia lisää ilmiöpohjaisuudesta, sillä Toimikas järjestää aiheesta kaikille avoimen webinaarisarjan.

Lisätietoja: http://ilmioppi.wordpress.com/webinaarit/

Oppimisprosessin vaiheistaminen: ohjauksellisuus
27.10.2014 klo 15.00

Voit osallistua omalla tietokoneellasi tai mobiililaitteellasi osoitteessa http://eoppimiskeskus.adobeconnect.com/toimikas/. Kirjaudu vieraana (guest). Salasanaa ei tarvita. Vuorovaikutus webinaarin aikana kirjoittamalla (chat, yhteiskirjoittamisen dokumentti). Myös puheyhteys mahdollinen, mutta vaatii sankaluurit. Katso ruutukaappausohjeet Adobe Connectin käytöstä.

Facebook: https://www.facebook.com/events/300826766782634/

Ohjauksen ja oppimistilanteiden rakentamisen merkitys nousee
29.10.2014 klo 14.00

Voit osallistua omalla tietokoneellasi tai mobiililaitteellasi osoitteessa http://eoppimiskeskus.adobeconnect.com/toimikas/. Kirjaudu vieraana (guest). Salasanaa ei tarvita. Vuorovaikutus webinaarin aikana kirjoittamalla (chat, yhteiskirjoittamisen dokumentti). Myös puheyhteys mahdollinen, mutta vaatii sankaluurit. Katso ruutukaappausohjeet Adobe Connectin käytöstä.

Lisää AVO-tapahtumia löydät AVO-kalenterista.


Syksyllä 2014 järjestetyt webinaarit

Ilmiöoppiminen on matka. Millaisia vaiheita matkaan kuuluu?
22.10.2014 klo 14.00

PERUTTU, aihe siirrettu ma 27.10. klo 15-17

Ilmiöoppiminen on matka. Millaisia vaiheita matkaan kuuluu?
20.10.2014 klo 15.00

Aiheena oppimisprosessin suunnittelu: vaiheistaminen

Jos katsot tallenteen jälkikäteen, meitä ilahduttaisi osallistujalomakkeen täyttäminen.
Facebook: https://www.facebook.com/events/743473112391428/

Menetelmät
15.10.2014 klo 14.00

 • session diat
 • luento-osuuden tallenne (18 min)
 • linkit:
  • yhteisöllisen tiedonrakentelun menetelmäwiki
  • Curtis Bonkin ja Elaine Khoon kirja Tec Variety, jossa on kuvattu runsaasti oppijaa aktivoivia menetelmiä
  • Edukata.fi yhteisöllinen oppimiskokonaisuuksien suunnittelumenetelmäpaketti, hae suunnittelumenetelmiä pelisuunnittelun puolelta hakusanoilla: ’game design methods’

Jos katsot tallenteen jälkikäteen, meitä ilahduttaisi osallistujalomakkeen täyttäminen.

Facebook: https://www.facebook.com/events/706516589432400/

Menetelmät
13.10.2014 klo 15.00

Aiheena pelilliset menetelmät, asiantuntijavieraina Heikki Koponen ja Samuli Turunen.

Jos katsot tallenteen jälkikäteen, meitä ilahduttaisi osallistujalomakkeen täyttäminen.

Facebook: https://www.facebook.com/events/1475921239351594/

Palaute ja arviointi
6.10.2014 klo 15.00

Jos katsot tallenteen jälkikäteen, meitä ilahduttaisi osallistujalomakkeen täyttäminen.

Facebook: https://www.facebook.com/events/733131103424761/

Palaute ja arviointi
8.10.2014 klo 14.00

Jos katsot tallenteen jälkikäteen, meitä ilahduttaisi osallistujalomakkeen täyttäminen.

Facebook: https://www.facebook.com/events/331009977071910/

Keväällä 2014 järjestetyt webinaarit

ITK2014 Pedagogiikka palaa!
3.4.2014 klo 14:00-14:45
Jarmo Viteli, Jorma SaarinenITK2014 update – tule kysymään ja kuulemaan, mitä ITK2014-konferenssissa on luvassa!

ITK-webinaarit ovat verkossa järjestettäviä maksuttomia tapahtumia, jotka ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Webinaarit toteutetaan AC (Adobe Connect) –järjestelmän avulla. ITK-webinaarit tarjoaa erilaisen tavan osallistua, kohdata alan ihmisiä ja syventää osaamistaan ilman paikan päälle matkustamista.

Koulutukset toteutetaan osana ESR-rahoitteista Avoimuudesta Voimaa Oppimisverkostoihin (AVO2) -hanketta.

MOOCit ja niiden lisäarvopalvelut
27.3.2014 klo 14 alkaen
Asiantuntijana vanhempi tutkija Harri Ketamo, Satakunnan ammattikorkeakoulu

MOOC alustat ovat keskittyneet opetuksen jakelun ja joukkoistamisen tehokkuuteen. Oppimisen kannalta tärkeää lisäarvoa voivat tuottaa mm. erilaiset oman osaamisen näkyväksi tekevät sovellukset tai esimerkiksi ulkopuoliset tutorointipalvelut. Esityksessä avataan ajatusta siitä, miten avoimen MOOC alustan ympärille voitaisiin saada koko toimialaa hyödyttävä ekosysteemi.

Webinaaritallenne

Webinaarit toteutetaan AC (Adobe Connect) –ympäristössä. Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat ohjeet ja osallistumislinkki sähköpostitse webinaaripäivänä klo 10 mennessä. Mukaan mahtuu 100 ensimmäistä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Webinaarit ovat kaikille avoimia ja maksuttomia ja ne järjestetään osana ESR-rahoitteista AVO2 Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin –hankkeen toimintaa.

Koulutuksen pilviväylä
20.3.2014 klo 14:00-15:00
Jarkko Moilanen ja Thomas Vikberg, OKM

Webinaaritallenne

Pilviväylä(työnimi) on Opetus- ja kulttuuriministeriön projekti suomalaisen koulutuspilvipalvelun toteuttamiseksi. Pilviväylästä kehitetään kokonaisvaltainen edutech-ekosysteemin kohtaamis- ja vuorovaikutuspaikka verkossa. Se on paikka, jossa oppilaiden, opettajien ja palveluntuottajien muodostama vertaisverkosto toimii ja vaikuttaa tulevien pedagogisten käytänteiden luomiseen ja levittämiseen. Palvelun avulla koulut saavat käyttöönsä parhaat ja uusimmat digitaaliset oppimateriaalit ja sovellukset. Webinaarissa kerromme tarkemmin mistä pilviväylässä on kyse, millä menetelmillä teemme ja mikä on tekemisen aikataulu.

Osallistuminen webinaariin tapahtuu Adobe Connect (AC) -verkkokokousympäristössä.

Osallistuminen on maksutonta ja kaikille avointa.

Ilmoittautuneet saavat tarkan verkkokokoushuoneen osoitteen ja osallistumisohjeet sähköpostiinsa ilmoittautumisen jälkeen ennen webinaarin alkua

Joukkoistamisen laatu
12.3.2014 klo 10-12

Laatu ja laadukas toimintatapa ovat merkittäviä tekijöitä myös uusilla ja nopeasti muuttuvilla aloilla.

Haluamme syventää ja monipuolistaa näkemysta joukkoistamisen laadusta osallistavalla työllä eri asiantuntijoiden kanssa keväällä 2014 toteutettavalla asiantuntijapaneelilla. Järjestämme paneelit verkkopohjaisina ja kukin paneeli kestää enintään kaksi tuntia. Paneelien vetäjinä ovat Ari-Matti Auvinen ja Kaisa Honkonen-Ratinen Suomen eOppimiskeskuksesta. Paneelien yhteenvedot raportoidaan osana AVO2-hankkeen laatutyötä.

Paneelimme käsittelee joukkoistamisen laatua. Joukkoistamisesta on muodostunut nopeasti mielenkiintoinen ja osallistava tapa esimerkiksi oppimisen tapahtumien luomiseen, erilaisten oppikirjojen ja oppimateriaalien laatimiseen sekä yhteiskunnallisen toiminnan kehittämiseen. Laaja osallistuminen on kuitenkin vain yksi laadun osatekijä – asiantuntijapaneelissa keskustellaan ja arvioidaan, mikä joukkoistamisessa on ollut laadukasta ja miten laatunäkökulmat on huomioitu. Laatua arvioidaan sekä näkyvän lopputuloksen avulla että käytettyjen toimintatapojen ja -mallien avulla.

Paneeli järjestetään verkkotapaamisena Suomen eOppimiskeskuksen Adobe Connect Pron välityksellä osoitteessa: http://eoppimiskeskus.adobeconnect.com/avo2

ITK -webinaari: Tarvitsevatko opettajat myös omaa pedagogiikkaa? – Motivaatiota, edistymistä ja kipupisteitä
6.3.2014 klo 14-15

Jouni Kangasniemi, OKM ja kommenttipuheenvuoro Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto

Webinaari on kaikille avoin sekä maksuton ja se toteutetaan osana AVO2 -hanketta.

Tervetuloa mukaan!

Webinaaritallenne

Osallistamisen edellytykset
13.2.2014 klo 9-11 (HUOM! Muuttunut aika eli tunnilla aikaistunut aloitusaika)

Haluamme syventää ja monipuolistaa näkemysta joukkoistamisen laadusta ja osallistamisen edellytyksistä osallistavalla työllä eri asiantuntijoiden kanssa kahdella helmikuussa 2014 toteutettavalla asiantuntijapaneelilla. Järjestämme paneelit verkkopohjaisina ja kukin paneeli kestää enintään kaksi tuntia. Paneelien vetäjinä ovat Ari-Matti Auvinen ja Kaisa Honkonen-Ratinen Suomen eOppimiskeskuksesta. Paneelien yhteenvedot raportoidaan osana AVO2-hankkeen laatutyötä.

Toinen paneelimme käsittelee osallistamisen edellytyksiä. Eri yksilöiden ja yhteisöjen osallisuus erilaisten toimien suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja jatkuvassa parantamisessa on tärkeää, mutta millaisin ehdoin ja millaisilla edellytyksillä osallistaminen voi onnistua ja miten osallistamista voidaan edistää?

Lisätietoja

Joukkoistamisen laatu
6.2.2014 klo 10-12

Haluamme syventää ja monipuolistaa näkemysta joukkoistamisen laadusta ja osallistamisen edellytyksistä osallistavalla työllä eri asiantuntijoiden kanssa kahdella helmikuussa 2014 toteutettavalla asiantuntijapaneelilla. Järjestämme paneelit verkkopohjaisina ja kukin paneeli kestää enintään kaksi tuntia. Paneelien vetäjinä ovat Ari-Matti Auvinen ja Kaisa Honkonen-Ratinen Suomen eOppimiskeskuksesta. Paneelien yhteenvedot raportoidaan osana AVO2-hankkeen laatutyötä.

Ensimmäinen paneelimme käsittelee joukkoistamisen laatua. Joukkoistamisesta on muodostunut nopeasti mielenkiintoinen ja osallistava tapa esimerkiksi oppimisen tapahtumien luomiseen, erilaisten oppikirjojen ja oppimateriaalien laatimiseen sekä yhteiskunnallisen toiminnan kehittämiseen. Laaja osallistuminen on kuitenkin vain yksi laadun osatekijä – asaintuntijapaneelissa keskustellaan ja arvioidaan, mikä joukkoistamisessa on ollut laadukasta ja miten laatunäkökulmat on huomioitu. Laatua arvioidaan sekä näkyvän lopputuloksen avulla että käytettyjen toimintatapojen ja -mallien avulla.

Lisätietoja

Virittäydy ITK-tunnelmaan!

ITK-webinaarisarjan avajaiset maanantaina 3.2. klo 13-15!

Juhlaseminaari ilmiöpohjaisuudesta ja e-oppimisesta:

 • eOppimisen tärkeys: HAMKin johtoryhmän tervehdys. (15min)
 • eOppiminen: Leena Vainio, Omnia (30min)
 • Ilmiöpohjaisuus: Anne Rongas, Suomen eOppimiskeskus ry (30min)
 • ITK:n terveiset: Jarmo Viteli, Hämeen Kesäyliopisto (15min)
 • Keskustelua

Juhlistamme webinaarissa Leena Vainion pitkää ja merkityksellistä panosta e-oppimisen saralla. Kaikki mukaan!

Webinaaritallenne: http://eoppimiskeskus.adobeconnect.com/p1l4bivnh73/

Laita kalenteriin myös kevään kuumin tapahtuma – ITK-konferenssi 9.-11.4.2014.


Syksyllä 2013 järjestetyt webinaarit

DCL On Air – Lupa onnistua verkossa -webinaarisarja

DCL On Air – Lupa onnistua verkossa on kaikille avoin ja maksuton webinaarisarja, jossa esiintyvät Digital Competence and Learning -konferenssin ohjelmasta tutut puhujat!

Lisätietoja: http://eoppimiskeskus.fi/dcl

DCL On Air: Itsensä johtamista ei voi ulkoistaa
7.11.2013 klo 13-14

Ilkka Koppelomäki, valmentaja, Uskalla Innostua -tiimi

Webinaaritallenne

DCL On Air: Joukkoistamisen johtaminen – Mitä Iron Sky opetti?
7.11.2013 klo 14-15

Jarmo Puskala, yhteisömanageri, Iron Sky

Webinaaritallenne

DCL On Air: Johtaminen on vuorovaikutusta – mitä se tarkoittaa käytännössä
8.11.2013 klo 13-14

Esko Kilpi, Esko Kilpi Oy

Webinaaritallenne

DCL On Air: Digitaalinen todellisuus mielen jatkeena
8.11.2013 klo 14-15

Katri Saarikivi, Helsingin yliopisto

Webinaaritallenne

DCL On Air: Innostaminen ja kannustaminen vertaistyöskentelyyn – vahvuuksien tukeminen vertaistyöskentelyssä dialogin avulla
14.11.2013 klo 13-14

Anne Rongas & Kaisa Honkonen-Ratinen, Suomen eOppimiskeskus ry

Webinaaritallenne

DCL On Air: Häpeä – suomalainen kansantauti kehityksen esteenä
21.11.2013 klo 13-14

Santi Martinez, Providentia Oy, Hyvejohtajuus.fi

Webinaaritallenne

DCL On Air: Kokemuksia kolmiulotteisista osallistumisympäristöistä
21.11.2013 klo 14-15

Georges Segura, AduSal Oy

Webinaaritallenne

DCL On Air: Markkinoinnin uusi tarkoitus on auttaminen
28.11.2013 klo 13-14

Jarkko Kurvinen, Plutoni Oy

Webinaaritallenne

DCL On Air: Tulevaisuuden oppimisympäristöt ja pelioppiminen
28.11.2013 klo 14-15

Pekka Qvist, Metaverstas Oy

Webinaaritallenne

DCL On Air: Yrityspersonointia ja myytinmurtamista – erottumisen ideologiaa rajoja ylittämällä
12.12.2013 klo 13-14

Miia Pirinen, Kipinätehdas

Webinaaritallenne

DCL On Air: Parviälyä ja pelimekaniikkaa – uusi tapa organisoida työtä ja saada aikaan yhdessä enemmän
12.12.2013 klo 14-15

Janne Ruohisto, Intunex Oy

Webinaaritallenne

Virtuaalimaailmojen avoin tulevaisuus
13.12.2013 klo 13

Webinaaritallenne | Lisätietoja

Ovatko virtuaalimaailmat muinaisjäännöksiä 90-luvulta vai onko niiden aika vasta alkamassa? Second Life on kolmiulotteisista virtuaalimaailmoista edelleen tunnetuin, mutta ei suinkaan ainoa lajissaan. Viime vuosina on käynnistynyt useita avoimen lähdekoodin projekteja, jotka voivat tarjota uusia mahdollisuuksia kolmiulotteisten oppimisympäristöjen toteuttamiseen. Myös laitteistot ovat kehittyneet kuin huomaamatta – voi hyvinkin olla, että jo vuonna 2014 sukellamme virtuaalimaailmoihin datalasien välityksellä!

Asiantuntijana tutkija Yrjö Lappalainen, Tampereen yliopisto.

Lisätty todellisuus ja osallistaminen

21.11.2013 klo 10-12

Tämän asiantuntijapaneelin tavoitteena on hahmottaa toiminnallisia tapoja vahvistaa moninaista osallistamista lisätyn todellisuuden sovelluksien ja palvelujen kehittämisessä.

•••

Virtuaalimaailmat ja käyttäjälähtöisyys

27.11.2013 klo 10-12

Tämän asiantuntijapaneelin tavoitteena on hahmottaa virtuaalimaailmojen käyttäjälähtöisen tuotannon laadun merkitystä ja laadun vahvistamista.

•••

Virtuaalimaailmat ja monikerroksisuus

13.11.2013 klo 10-12

Tämän asiantuntijapaneelin tavoitteena on hahmottaa tarvittavaa ymmärrystä eri toimijoista, heidän mahdollisuuksistaan ja mahdollisista rajoitteistaan. Samoin asiantuntijapaneelin tavoitteena on edistää jouhevaa yhteistyötä eri organisaatioiden sisällä virtuaalimaailmojen suuunnittelu-, toteutus-, käyttö- ja parannusvaiheissa.

•••

Lisätty todellisuus ja arjen ymmärrys

30.10.2013 klo 10-12

Tämän asiantuntijapaneelin tavoitteena on hahmottaa tarvittavaa ymmärrystä arjen luennasta ja arjen ymmärryksen vahvistamisesta. Samoin asiantuntijapaneelin tavoitteena on edistää lisätyn todellisuuden kehittäjien yhteistyötä arkea ja sen hahmotusta tutkivien toimijoiden kanssa.

•••

ITK2014 nuotiopiiri

28.10.2013 klo 17-18

Tule kuulemaan viime hetken vinkit hyvän ITK-ehdotuksen tekemiseen – konferenssin johtaja Jarmo Viteli

Konferenssiosallistujien oma ääni kuuluviin, oman osaamisen hyödyntäminen ja näkyväksi tekeminen; case Sometu-verkoston ITK2014-suunnitelmat, projektisuunnittelija Anne Rongas Suomen eOppimiskeskus ry , AVO2-hanke, Sometu-verkoston veteraani.

Lisätietoja: www.itk.fi/2014/webinaari

•••

23.9.2013 klo 13

 • AVO 2 – Riitta Liski ja Yrjö Lappalainen Virtuaalimaailmat opetuskäytössä: kokemuksia ja tutkittua tietoa virtuaalimaailmoissa toimimi­sen mahdollisuuksista ja haasteista
 • YHTEYS – Jenny ViitanenYHTEYS – Yhdessä tekemisen yhteisöt: Yhteistyötä ja vuorovaikutusta kansalaisopistojen, kirjas­tojen ja yliopistojen välillä. Esimerkkeinä verkkoseminaari ja ruohonjuuritason kansalaistoiminta tarinatuvissa ja YHTEYS-foorumeissa.

Lisätietoja

•••

20.9.2013 klo 10

 • LÄHELLÄ KAUPUNGISSA – Virpi HirvensaloHankkeessa on toteutettu verkkosivusto, joka sisältää joustavia, tutkivaa oppimista tukevia sisältöjä lähiympäristöjen tutkimisen ja paikkatietotaitojen harjoitteluun. Esitellään kokemuksia sivuston pilotoinneista opettajilta ja oppilailta.
 • AVO2 / NETTIKANSA – Kari A. Hintikka Wikiopiston opintokokonaisuus
 • AVO2 – Tarmo Toikkanen Avointen sisältöjen tulevaisuus: Avointen sisältöjen eniten käytetyt Creative Commons -lisenssit uudistuvat 4.0-versioon. Mikä muuttuu ja mikä pysyy samana? Miten CC-lisenssit helpottavat verkkoaineiston hyödyntämistä ja miten CC-lisenssillä voi julkaista omia aineistojaan? Mihin avoin sisällöntuotanto on menossa museoissa, julkishallinnossa ja muilla sektoreilla?

Lisätietoja

•••

16.9.2013 klo 13

 • JÄRJESTÖT LÄHIDEMOKRATIAN TUKENA – Minna PesonenMitä me olemme tehneet? Koulutukset (menneet ja tulevat), kokemuksia niistä sekä verkostoi­tumis-/oppimisvaihe, missä mennään ja mitä tehdään?
 • AVO 2 – Joanna Kalalahti Kokemuksia lisätyn todellisuuden koulutuksista: AVO 2 -hankkeen kolmiuloitteiset ja mobiilit op­pimis- ja osallistumisympäristöt sekä kokemuksia lisätyn todellisuuden koulutuksista.
 • eMESSI – Minna RajalinVertaismentoroinnin toteuttaminen verkossa, eMessi-ryhmien toteutus käytännössä, työelämä­kyselyn tulokset, haasteet ja onnistumiset, jatkokehitysideat.

Lisätietoja

•••

Pyramus – avoin ohjelmisto oppilaitoksen hallinnointiin ja suunnitteluun

4.9.2013 klo 14.30-16.00

 • Mikä Pyramus on ja miksi se on tärkeä Otavan Opistolle? – Ville Venäläinen
 • Miten Pyramusta voisi käyttää liiketoiminnassa? Miten yritykset pääsevät mukaan kehittämisen ytimeen? – Elias Aarnio
 • Miten kehittäjäyhteisöä on tarkoitus pyörittää? – Jussi Kekkonen
 • Miten Pyramus on rakennettu teknisesti? – Antti Leppä
 • Yhteinen keskustelu

Lisätietoja

•••

2.9.2013 klo 13

 • AVO 2 – Anne Rongas Avoimet oppiresurssit ja oppiainerajoja ylittävä ilmiöpohjainen oppiminen: Mitä ovat avoimet oppiresurssit? Mistä niitä voi löytää ja miten niitä voi käyttää? Miksi ylittää oppiainerajoja?
 • SÁPMI MIEHTÁ – Ellen Pautamo ja Tero RiskiläUusia konsteja kielenopetuksessa: Apuvälineitä keskustelukurssin pitämiseen netissä sekä verk­konäyttelyn toteuttaminen
 • TYYNE – Ama AuvinenTyöelämä tulevaisuuden oppimisympäristönä: Nykyajan muuttuvissa työympäristöissä jatkuva oppiminen on entistä tärkeämmässä asemassa. Oppiminen on muuttumassa, koska suuri osa työssä oppimisesta tapahtuu perinteisen koulutuksen ulkopuolella. Työelämässä oppiminen on myös muuttumassa yksilön osaamisen kehittämisestä koulutuksella ja kurssituksella entistä sel­keämmin jatkuvaksi yhteisölliseksi toiminnaksi.

Lisätietoja

•••

30.8.2013 klo 10

 • NETTIKANSA – Raimo Muurinen
 • PILVIPALVELUT – Marko Mehtälä Miten pilvipalvelut auttavat ja palvelevat työtä ja sen tekijää?

Lisätietoja


Keväällä 2013 järjestetyt webinaarit

VALOa oppimiseen: KDE-oppimissovellukset

25.4.2013 klo 14

KDE on yksi Linux-käyttöjärjestelmissä käytettävistä työpöytäympäristöistä. KDE:n kehityksessä on ollut viime vuodet tiimi, joka on keskittynyt oppimissovellusten kehittämiseen.

Webinaarissa esitellään sitä, miten sovelluksia on mahdollista käyttää myös Windows-käyttöjärjestelmässä KDE for Windows Initiative:n tekemän työn tuloksena.

Lisätietoja

•••

Ensiaskeleita helppokäyttöisiin lisätyn todellisuuden tuotantovälineisiin

ti 26.3.2013 klo 14-15

Opetussovellusten ja -sisältöjen toteuttaminen lisätyn todellisuuden mobiiliselaimiin onnistuu helposti ilman teknisiäkin taitoja. Sisältöjä voivat tuottaa niin opettajat kuin oppilaat ja opiskelijatkin. Tule kuulemaan ja saamaan virikkeitä, miten itse voit hyödyntää niiden mahdollisuuksia opetuksessasi!

Asiantuntijana projektitutkija Joanna Kalalahti, Tampereen yliopisto

Webinaaritallenne

•••

Avoin kirjasto 2013

ti 19.3.2013 klo 10-11:30

Avoin kirjasto 2013 -projekti on Joensuun seutukirjaston hanke, jossa tutkitaan eri avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmien soveltuvuutta käyttöön ja otetaan paras käyttöön koko seutukirjastolle.

Lisätietoja ja osallistumisohjeet: http://educoss.blogspot.fi/2013/03/webinaari-avoin-kirjasto-2013.html

•••

OPEKA – analysoi ja kehitä koulusi opetusteknologian käyttöä

ke 13.3.2013 klo 14-15

Opeka – analysoi ja kehitä koulusi opetusteknologian käyttöä. Webinaarissa esitellään maksutonta Opeka -palvelua, jonka avulla opettajat ja koulut voivat arvioida koulunsa tieto- ja viestintätekniikan (tvt) opetuskäytön tasoa ja käyttää arviointitietoa koulunsa tvt-suunnitelussaan. Palvelu koostuu osaamis- ja opetusteknologiakartoituksista, joiden pohjalta koulu tai kunta saa erilaisia raportteja, analyysejä ja vertailutietoja.

Opekan on ottanut syksyllä 2012 lähes 2400 opettajaa ympäri Suomen ja käyttö lisääntyy koko ajan. Opekaa on uudistettu alkuvuodesta valtakunnallisen asiantuntijatiimin voimin. Uudistunut palvelu tarjoaa kouluille myös pitkäjänteisempää historiatietoa, jolla voidaan seurata koulun kehitystyön tuloksia vuosittain.

Tule kuulemaan ja keskustelemaan palvelusta, miten se voidaan ottaa käyttöön.

Webinaaritallenne

•••

Avoimet oppisisällöt: herkkuja nettiviidakosta?

to 21.2.2013 klo 14-15

Meillä ja maailmalla on viime vuosien aikana lisääntynyt erilainen avointen oppisisältöjen tuottaminen ja julkaiseminen. Avoimiin oppisisältöihin liittyy monia kysymyksiä, kuten tekijänoikeudet, laatu, korvaukset tekijälle, löydettävyys, luotettavuus ja päivittäminen.

Anne Rongas esittelee avoimia oppisisältöjä ensimmäisen ja toisen asteen opetuksen näkökulmasta. Esityksessä tuodaan esille myös kriittisiä näkökantoja.

Asiantuntijana projektisuunnittelija Anne Rongas, Suomen eOppimiskeskus ry

Webinaaritallenne

Slideshare-diaesitys

•••

12 asiaa, joita et tiennyt tekijänoikeuksista

to 14.2.2013 klo 14-15

Tekijänoikeudet koskettavat meitä kaikkia, myös opetuksessa. Vanhentuneet tekijänoikeuslain pykälät ovat välillä absurdin rajaavia, välillä taas yllättävät sallivia. Tässä webinaarissa käydään läpi konkreettisesti 12 tekijänoikeuden osa-aluetta, jotka ovat käytännössä tärkeitä opetuksessa ja joita useimmat opettajat eivät entuudestaan tunne.

Asiantuntijana tutkija Tarmo Toikkanen, Aalto yliopisto

Webinaaritallenne

•••


Syksyllä 2012 järjestetyt webinaarit

Online ITK: OPEKA – analysoi ja kehitä koulusi opetusteknologian käyttöä

6.11.2012 klo 15-16

Webinaarissa tutustutaan verkkopohjaiseen OPEKA -työkaluun, jonka avulla opettajat ja koulu voivat arvioida koulunsa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tasoa.

Online ITK


Keväällä 2012 järjestetyt webinaarit

Online ITK: Webinaarien hyvät käytännöt

14.2.2012 klo 14:00-14:45

Helena Pulkkinen ja Harri Jurvela

Osallistuminen webinaariin tapahtuu BigBlueButton-verkkokokousjärjestelmän välityksellä.

Webinaariaineisto

Online ITK: Ipadien hyödyntäminen opetuksessa – kokemuksia Sormet-hankkeesta

6.3.2012 klo 14:00-14:45

Timo Kainulainen ja Jukka Kilpiä, Saimaan Mediakeskus

Osallistuminen webinaariin tapahtuu AnyMeeting-verkkokokousjärjestelmän välityksellä.

Online ITK: Mikä on juuri nyt IN nuorten nettimaailmoissa?

13.3.2012 klo 14:00-14:45

Maarit Jaakkola ja nuoret vaikuttajat Mediaskoopista

Osallistuminen webinaariin tapahtuu MeetingBurner-verkkokokousjärjestelmän välityksellä.

Webinaaritallenne

Distans Webinar: How Online studies can provide a flexible arena for drop outs

13.3.2012 klo 14:00-15:00

The webinar will be hosted by the Faeroese member of Distans Aina L. Knudsen, and the presenter is Taru Kekkonen from the Otava Folk High School in Finland.

The webinar is free of charge.

Online ITK: Turvallisesti netissä

20.3.2012 klo 14:00-14:45

Pohdittiin nettiturvallisuutta. Webinaarin asiantuntijapuheenvuoron, ”Toiminnallisia menetelmiä nettiturvallisuuden opettamiseen”, piti Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen projektipäällikkö Suvi Tuominen. Kokeilimme verkkokokousjärjestelmänä BigBlueButtonia. Webinaarista ei valitettavasti ole saatavilla tallennetta.

Esitysaineisto

www.itk.fi/2012/onlineitk

Online ITK: Tulevaisuuden oppimisympäristöt

27.3.2012 klo 14:00-14:45

Professori Kirsti Lonka, Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Osallistuminen webinaariin tapahtuu AnyMeeting-verkkokokousjärjestelmän välityksellä.

Webinaaritallenne

www.itk.fi/2012/onlineitk

Online ITK: Lisätty todellisuus – havainnollista visualisointia ja elämyksiä

3.4.2012 klo 14:00-14:45

Webinaarissa tutustutaan tällä kertaa lisättyyn todellisuuteen VTT:n Senior Scientist Sanni Siltasen johdattelemana. Webinaari toteutetaan AnyMeeting-verkkokokousjärjestelmällä.

www.itk.fi/2012/onlineitk

Sometu Online: Uusi opetusteknologia oppilaitoksissa

3.4.2012 klo 15-16

Sometu Online on kuukausittainen avoin debaattiwebinaaritapahtuma. Se järjestetään Sometu-verkoston Adobe Connect Pro -verkkokokoushuoneessa. Järjestäjinä toimivat AVO-hankkeen AVO-opisto yhdessä Sometu-verkoston kanssa.

Tapahtumaan kutsutaan osallistujia ja puhujia sekä kuka tahansa voi osallistua tapahtumaan. Erillistä ilmoittautumista ei tarvita.

Tervetuloa myös mukaan Sometu Online -ryhmään! Debaattiwebinaarit taltioidaan ja lähetetään podcastina. Jokaiselle kerralle valitaan teema, joka on ajankohtainen ja mahdollisesti ristiriitaisia ajatuksia herättävä. Tavoitteena on herättää keskustelua ja ylläpitää ideoivaa ja innokkaasti tutkivaa Sometu-henkeä.

Lisätietoja

Koulutus: Tutustutaan BigBlueButtoniin

24.4.2012 klo 10:00-11:15

Kouluttajana Mediamaisteri Group Oy/Toni kettunen

Haluatko tutustua uusiin osallistumisen ja osallistamisen mahdollisuuksiin?

Verkkokokousjärjestelmät mahdollistavat tapaamiset ja yhteistyön verkon välityksellä, pienentäen matkakustannuksia ja säästäen aikaa, mutta mikä parasta – parantaen yhteistyötä yli rajojen. Hämeen kesäyliopiston Online ITK osahanke järjestää huhtikuussa 2012 koulutusta, jossa tutustutaan BigBlueButton verkkokokousohjelmiston toimintaperiaatteisiin ja käyttömahdollisuuksiin opetuksessa ja yhteydenpidossa.

BigBlueButton on yliopisto- ja korkeakoulutasolle suunniteltu etäoppimista tukeva järjestelmä, joka mahdollistaa muun muassa verkko-osallistumisen, ryhmä- ja yksityischat-keskustelut, esitysmateriaalin näyttämisen ja näytön jakamisen. Koulutuksen aikana käydään läpi verkkokokousohjelmistojen käyttöä niin osallistujan, esiintyjän kuin verkkokokouksen järjestäjän näkökulmasta. Kouluttajana toimii Toni Kettunen Mediamaisteri Group Oy:stä.

Nopea sukellus aiheeseen, ei matkustamista vaan osallistuminen etänä omalta työpisteeltäsi.

Koulutukset toteutetaan osana ESR-rahoitteista Avoimet verkostot oppimiseen (AVO) hanketta.

Lisätietoja

Koulutus: Tutustutaan AnyMeetingiin

26.4.2012 klo 10:00-11:15

Kouluttajana Mediamaisteri Group Oy/Toni Kettunen

Haluatko tutustua uusiin osallistumisen ja osallistamisen mahdollisuuksiin?

Verkkokokousjärjestelmät mahdollistavat tapaamiset ja yhteistyön verkon välityksellä, pienentäen matkakustannuksia ja säästäen aikaa, mutta mikä parasta – parantaen yhteistyötä yli rajojen. Hämeen kesäyliopiston Online ITK osahanke järjestää huhtikuussa 2012 koulutusta, jossa tutustutaan AnyMeeting verkkokokousohjelmiston toimintaperiaatteisiin ja käyttömahdollisuuksiin opetuksessa ja yhteydenpidossa.

AnyMeeting on kokous- ja konferenssialusta, joka on suunniteltu eri kokoisiin kokouksiin ja webinaareihin. Järjestelmässä on runsaasti ominaisuuksia, jotka tukevat ryhmä- ja tiimityötä, opetusta ja asiantuntijaesityksiä. Koulutuksen aikana käydään läpi verkkokokousohjelmistojen käyttöä niin osallistujan, esiintyjän kuin verkkokokouksen järjestäjän näkökulmasta. Kouluttajana toimii Toni Kettunen Mediamaisteri Group Oy:stä.

Nopea sukellus aiheeseen, ei matkustamista vaan osallistuminen etänä omalta työpisteeltäsi.

Koulutukset toteutetaan osana ESR-rahoitteista Avoimet verkostot oppimiseen (AVO) hanketta.

Lisätietoja

Koulutus: Tutustutaan MeetingBurneriin

27.4.2012 klo 10:00-11:15

Kouluttajana Mediamaisteri Group Oy/ToniKettunen

Haluatko tutustua uusiin osallistumisen ja osallistamisen mahdollisuuksiin?

Verkkokokousjärjestelmät mahdollistavat tapaamiset ja yhteistyön verkon välityksellä, pienentäen matkakustannuksia ja säästäen aikaa, mutta mikä parasta – parantaen yhteistyötä yli rajojen. Hämeen kesäyliopiston Online ITK osahanke järjestää huhtikuussa 2012 koulutusta, jossa tutustutaan MeetingBurner verkkokokousohjelmiston toimintaperiaatteisiin ja käyttömahdollisuuksiin opetuksessa ja yhteydenpidossa.

MeetingBurner on ilmainen tapaamisalusta, joka soveltuu verkkokokousten ja -palaverien pitämiseen, esityksiin sekä pienimuotoisiin webinaareihin. Koulutuksen aikana käydään läpi verkkokokousohjelmistojen käyttöä niin osallistujan, esiintyjän kuin verkkokokouksen järjestäjän näkökulmasta. Kouluttajana toimii Toni Kettunen Mediamaisteri Group Oy:stä.

Nopea sukellus aiheeseen, ei matkustamista vaan osallistuminen etänä omalta työpisteeltäsi.

Ilmoittaudu mukaan 19.4. mennessä. Koulutukseen otetaan 12 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukset ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Tarkka verkkokokoushuoneen osoite ja osallistumisohjeet lähetetään sähköpostitse noin viikkoa ennen koulutusta.

Koulutukset toteutetaan osana ESR-rahoitteista Avoimet verkostot oppimiseen (AVO) hanketta.

Sometu Online: Facebook ja ikärajat

2.5.2012 klo 15-16

Lisätietoja

DISTANS: Mobile Learning Toolkit

29.5.2012 klo 14

Jenny Parker recently wrote a Master´s theses on ”Mobile learning for Africa”, where she described the process of using mobile technology to support a learning project in Africa. Built on her experience from the thesis she wrote a handbook for using mobile technology to support learning. The focus is Africa.

To get the link to the meeting room, you need to register here.

Lisätietoja


Syksyllä 2011 järjestetyt webinaarit

13.10.2011 klo 15-16 Näkymätön oppiminen aloittelijoille -webinaari. Online-ITK.  Online-ITK-sivut

Järjestäjä: Helena Pulkkinen/Online ITK -AVO-osahanke Kouluttaja ja aiheeseen johdattelija: Tero Toivanen.

20.10.2011 klo 15-16 Näkymätön oppiminen ”jatko”-webinaari

Tero Toivanen johdattelee jo aiheeseen tutustuneita (esim. edelliseen webinaariin osallistuneet) Näkymättömän oppimisen syvemmille vesille.

Seminaarihuoneen osoite: https://eoppimiskeskus.adobeconnect.com/onlineitk/

26.8.2011 klo 12 alkaen Moderni Järjestö: Työpaja 2010 luvun yhdistystoiminnan työkaluista ja menetelmistä. Verkkolähetys klo 12-13.15, työpaja klo 13.45-16.00 Helsingissä.  Verkkolähetys: Livevideo Bambuser-kanavalla, verkkokeskustelu:  Tapahtuman sivu facebookissa ja Twitterissä #nettikansa

Lisätiedot

28.11.2011 klo 14-15 IHAN PIHALLA

“Me oltiin ihan pihalla, ulkona luokkahuoneista – ja me opittiin!” Johanna Salmia ja Jaana Nuutila, HAMK

Mobiilit oppimisessa ja vuorovaikutuksessa -osahanke eli Avomobiilit sekä Mobiilisti-hanke

Tallenne

8.12.2011 klo 14.30 – Käyttöjärjestelmävirtualisointi Kankaanpäässä – miksi ja mitä saavutetaan?Vuoden Linux-tekijä Jukka Ehto kertoo: virtualisoinnista tehoja työasemapalveluihin. EduCOSS-osahanke Lisätiedot

Tallenne

Keskiviikkona 14.12. klo 14-15 Minkälaiselle pöydälle verkoston virtuaalinen kahvipöytä on katettu? Verkkokeskustelutyövälineen valintakriteerit. Joanna Kalalahti, Tampereen yliopisto, TRIM.

Webinaarissa kerrotaan verkkokeskusteluvälineen käytöstä maantieteellisesti hajautuneessa, 11 eri osaprojektista koostuvassa Avoimet verkostot oppimiseen (AVO) -hankkeessa. Yhteiset tavoitteet edellyttävät kokemusta yhteisestä verkostosta ja yhteisestä tekemisestä, vaikka ne onkin hankala säilyttää etäällä toimittaessa. Myös jokapäiväinen keskustelukanava toimijoiden välillä on tärkeä tiedonkulun kannalta. Siksi AVO-hankkeessa otettiin käyttöön verkkokeskusteluväline hanketoimijoiden yhteisen virtuaalisen tilan luomiseksi. Kokemusten mukaan verkkokeskusteluväline on auttanut synnyttämään yhteisökokemuksen ainakin niiden toimijoiden välillä, jotka aktiivisesti välinettä käyttävät. Myös välineen ominaisuuksilla näyttäisi olevan merkitystä verkkokeskusteluvälineen käytön kannalta – mm. reaaliaikaisuuden tunnun välittyminen välineen ominaisuuksien kautta näyttäisi olevan tärkeää.

Tallenne


Keväällä 2011 järjestetyt webinaarit ja linkit tallenteisiin

Online-ITK-webinaari: 9.2.2011 klo 15.00-16.00 Conex – mobiilivuorovaikutusta ja yhteisöllisiä konferenssielämyksiä Twitter -sovelluksen avulla. Harri Jurvela, TRIM Tampereen yliopisto

Tallenne Online ITK:n sivuilla: http://itk.fi/wiki/show/727/webinaarit

16.2.2011 klo 15.00-16.00 Online ITK: Mobiiliratkaisut arjessa ja oppimisessa – mobiililla motivaatiota! Otto Leskinen, Metsokankaan koulu ja Pekka Nivala, Oulun kaupunki.

Tallenne Online ITK:n sivuilla: http://itk.fi/wiki/show/727/webinaarit

18.2.2011 klo 14.00-15.00 Pohjoismainen yhteistyöverkosto DISTANS järjestää webinaarin aiheesta New Social Learning. Webinaarin kieli on englanti.

The presenter is Marcia Conner, the author of the book The New Social Learning. A Guide to Transforming Your Organisation Through Social Media.

Marcia Conner is a partner at Altimeter Group, creates strategies for collaborative culture, social business, and workplace learning with enterprise leaders and technology providers who serve them. She’s a Fellow at the Darden School of Business, founder of the Twitter chat #lrnchat, and writes the Fast Company column “Learn at All Levels.” A 20-year veteran of the enterprise market, Marcia was information futurist and vice president of education services for PeopleSoft and senior manager of worldwide training at Microsoft. She is the author of Learn More Now and coauthor of Creating a Learning Culture: Strategy, Practice & Technology.

The webinar organizer is the Nordic DISTANS-network, NVL, i cooperation with NordInfo and the Nordplus-projects SKJÁR and Boldic Perspectives Online. Contact: Sigrun Kristin Magnusdottir sigrunkri@fraedslumidstod.is

DISTANS-members: Torhild Slåtto, Norway, Karin Berkö, Sweden, Jørgen Grubbe, Denmark, Tiina Front-Tammivirta, Finland, Hrobjartur Arnason, Iceland, Pall Isholm, The Faroe Islands, and Sigrun Kristin Magnusdottir, Nordic Network for Adult Learning.

Tallenne tulossa

7.3. klo 15.00-16.00 Tabletit ja sähköiset oppimateriaalit- ja sisällöt. Heikki Karjalainen, WSOY pro Oy; Sami Andberg, Andberg Consulting Oy ja Pekka Ranta, Itä-Suomen yliopisto. Lisätiedot: http://itk.fi/wiki/show/727/webinaarit

15.3.2011 klo 14-15  Miten valitsen tarpeisiini sopivan wikin?

Tampereen yliopiston TRIM-tutkimuskeskus on tuottanut wikin valinnan avuksi wikiselvityksen. Webinaarissa johdatellaan lyhyesti wikin valinnassa huomioitaviin perusasioihin käytännön esimerkkien avulla. Alustajina toimivat Joanna Kalalahti, Mikko Vuorinen ja Anna Vilhula. Webinaaripaikka on http://connect.ilonait.fi/avo

Tallenne

11.4. klo 10-11 Ajankohtaista Second Life -opetuskäytöstä: Blickar intill virtuella världars framtid. Åbo Akademin tutkijaryhmä: Kim Holmberg, Isto Huvila ja Olle Sköld. Esitys on ruotsinkielinen, keskustelua voi käydä myös suomeksi.

Tallenne

20.5. klo 14.00-15.30. Koulun it-tuen järjestämisen haasteet. Alustajana  Jouni Lintu, Opinsys Oy ja isäntänä Elias Aarnio, EduCOSS/AVO-hanke, Innopark Programmes Oy. Lisätiedot

Tallenne


Syksyllä 2010 järjestetyt webinaarit ja linkit tallenteisiin

1.9.2010 klo 14-15 Second Life opetuskäyttö suomalaisissa oppilaitoksissa -kyselyn tuloksia, Katja Hilska-Keinänen, Åbo Akademi

Nauhoite

Osahankkeessa tuotetut SL-oppaat

7.9.2010 Tehoa verkkokokoustamiseen – erilaiset verkkokokouskäytännöt ja -välineet, Helena Pulkkinen AVO-hanke. Koulutus kuuluu Aktiivi-koordinaatiohankkeen verkkokoulutussarjaan.

13.9.2010 klo 14-15 Sosiaalinen media hanketyössä, Anne Rongas, Vinkkiverkko ja Suomen eOppimiskeskus ry ja Pauliina Mäkelä, Otavan opisto

Nauhoite

Tallenteessa valitettavasti diat eivät vaihdu: katso webinaarin diat. Aihepiiriin liittyvä wikisivusto.

6.10.2010 klo 14-15  Opettajat sosiaalista mediaa oppimassa – kokemuksia Hämeenlinnan lukioiden opettajien pilottikoulutuksesta, rehtori Pieta Tukkimäki-Hildén ja matemaattisten aineiden lehtori Heli Immonen Hämeenlinnan Yhteiskoulun lukiosta

Nauhoite

13.10.2010 klo 14-15 Hyvä tekniikka, hyvä elämä! Online-ITK -sessiossa esiintyvät: Sanna Ruhalahti (HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu), Esa Kukkasniemi (Jokikunnan koulu) ja Vesa Ilola (Mainostoimisto Ajatus Oy)

Tallenne

20.10.2010 klo 14-15 Wikipediaan kirjoittaminen, Tarmo Toikkanen, Aalto-yliopisto ja AVO-hanke

Tallenne

1.11.2010 klo 14:30 – 15:30 Sosiaalisen median eväitä lukion yrittäjyyskasvatukseen, Anne Rongas Suomen eOppimiskeskuksesta ja Timo Ilomäki Voionmaan lukiosta keskustelevat aiheesta. Verkko-osallistujia luotsaa Pauliina Mäkelä. Aineistot ja bonusraidat saatavilla myös Annen koulutussivustoilta.


Keväällä 2010 järjestetyt webinaarit

28.01. klo 15:00-16:00 aiheena VALO-CD – vapaita ja avoimen lähdekoodin ohjelmia opetus- ja koulukäyttöön. Webinaarissa alustavat Elias Aarnio Teknologiakeskus Innoparkista sekä vieraana Otto Kekäläinen VALO-cd -hankkeesta. Lisätietoja

2.2. klo 10-10.45 Matkapuhelinteknologioiden riskienhallinta ja kännykän käyttövinkit, Mikko Ahonen Mediamaistereista.

Nauhoite

8.2 klo 12.30 – 13.30 Mobiili ohjauksessa, mOppimispäiväkirja.Mobiilioppimispäiväkirja opetusharjoittelun ohjauksessa. Jukka Niinimäki, Merja Ala-Nikkola, Hämeen ammattikorkeakoulu.

17.2.2010 klo 13:00 -14:00 Viihdepelaamisen monet maailmat ja pelioppimisen unelma. Alustajat Frans Mäyrä ja Kristian Kiili. Online-ITK-sessio.

Nauhoite

18.2.2010 klo 9:00-10:00 SMS- MMS-viestien toimintaperiaate pähkinänkuoressa. Raimo Hälinen, Hämeen ammattikorkekoulu.

Nauhoite

18.2.2010 klo 14:00-15:00. Kemin perusopetuksen LTSP-hanke. Vieraanamme on hankkeen puuhamies Antti Turunen. Lisätiedot

24.2.2010 klo 12.30-13.30 Puhelinmallien rajoitteita ja mahdollisuuksia. Alustaa Marko Rantanen.

Tietoiskun tavoitteena on virittää keskustelua koulutusorganisaatioissa käytettävissä laitteista ja sovelluksista. Miten älypuhelin helpottaa koulujen toimintaa? Miten se palvelee tiedottamista, opetusta ja etätyöskentelyä? Miten eri sovelluksia voisi hyödyntää oppimisessa? Asiaa lähestytään hankkeessa tehtyjen Nokian puhelintestauksissa saatujen kokemusten perusteella, erilaisten esimerkkien avulla.

10.3.2010 klo 13.00-14.00 Online-ITK: 3D – Hypestä arjen hyötykäyttöön.

Nauhoite

11.3. kello 15.00-16.00. Ubuntu Studio, multimediakäyttöön viritetty Ubuntun versio. Lisätiedot EduCOSS-blogista.

17.3.2010 klo 13:00-13:20 Paikkatieto, Heikki Peltoniemi.

Paikkatieto ja paikannus mobiiliopetuksessa – esimerkkejä ja ajatuksia hyödyntämisen mahdollisuuksista. Paikkatietoa voidaan tuottaa matkapuhelimilla ja oppimistilanteita voidaan kohdentaa maastoon älypuhelinsovelluksilla. Tietoa voidaan myös täydentää maastossa ja ohjausta voidaan tehdä etänä, jolloin oppimistapahtumaan voidaan saada monia ulottuvuuksia.

Nauhoite

24.3.2010 klo 14-15  Miten sosiaalinen media muuttaa käytäntöjä? alustajana Joanna Muukkonen, Tampereen yliopisto INFIM.

Nauhoite

AVO-hankkeen yhtenä tavoitteena on tuottaa tietoa uudenlaisista toiimintamalleista, jotka liittyvät avoimeen sisällöntuotantoon ja sosiaaliseen mediaan. Uudenlaiset toimintamallit edellyttävät muutosta.  Webinaarissa alustetaan sosiaaliseen mediaan liittyvästä muutosprosessista AVO-hankkeen hanketutkimuksen näkökulmasta mm.  seuraavien kysymysten kautta:

 • Mitä muutos on?
 • Miten muutos liittyy sosiaaliseen mediaan?
 • Mitä sosiaaliseen mediaan liittyvät uudet toimintamallit ovat?
 • Minkälainen muutosprosessi uusien toimintamallien käyttöönotto on?

29.3. klo 12.30-13.30 Virtuaalikonferenssit ja -puhelut, mHelp, Jari Mustajärvi ja Sami Suominen

Aiheena on mobiilivideokonferenssijärjestelmien hyödyntäminen aikuiskoulutuksessa. Tietotekniikan opiskelija Sami Suominen tekee aiheesta opinnäytetyötään. Tietoiskussa esittellään markkinoilta löytyviä mobiilivideokonferenssijärjestelmiä ja kerrotaan kokemuksia niiden toimivuudesta tekemiemme testien perusteella. Tilaisuutta voi seurata myös mobiilivideokonferenssina ConnectPron lisäksi.

Nauhoite

31.3. klo 13:00-14:00 Sometu – Kurkistuksia, vinkkejä ja parhaita paloja.

Online-ITK-sessio.

Nauhoite

7.4. klo 12.30- 13.30 Tuottaminen mobiililla, mPortfolio, Raimo Hälinen (Hamk) ja Kirsi Lindfors (Hamk)

Tietoiskussa kuullaan mobiilin sisällöntuotannon edellytyksistä, mahdollisuuksista ja rajoituksista. Tarjolla on myös  mobiilin tiedonsiirron tekninen katsaus sekä mPortfolion mahdollisuudet.

Nauhoite

26.4.klo 12.30 – 13.30 Mobiilituutori AMK ja YAMK -opiskelijoiden välisessä vuorovaikutuksessa, Miikka Ruusunen

15.4. klo 14 -15 LTSP-pilotin kokemuksia Jyväskylän Kortepohjan koulusta, rehtori Risto Rönnberg

Nauhoite

25.5. klo 14 Case Uusikaupunki. Uusikaupunki on siirtynyt alkuvuonna käyttämään koko organisaatiossaan Zarafa-nimistä avoimen lähdekoodin sähköposti- ja kalenteriohjelmistoa. Lisätiedot


Syksyllä 2009 järjestetyt webinaarit

10.12. klo 9-12 Asiantuntijapaneeli vertaistuotannon laadusta, aiheena on e-oppimisen erilaisten reurssien johtaminen eli mitä laadun näkökulmasta on otettava huomioon erilaisten resurssien (henkilöstö, oppijat, työvälineet jne.) johtamisessa – näkökulmana e-oppimisen laatuun on vertaistuotannon näkökulma. Tavoitteena on mm. oppia paneelissa yhdessä erilaisista kokemuksistanne ja käytännöistänne.

Nauhoite on kuunneltavissa: http://connect.ilonait.fi/p47452154/

9.12. klo 14-15 Oppimisverkostot, aiheeseen johdattaa Anne Rongas, Sometu/Otavan opisto

Nauhoite on kuunneltavissa: http://connect.ilonait.fi/p79405349/

Esitysmateriaali ja pohdintaa

30.11. klo 13-14 Mikä online-työskentely-ympäristö voisi sopia sinulle?

Hämeen kesäyliopiston raportti verkkokokousjärjestelmien vertailusta.

Nauhoitus kuunneltavissa: http://connect.ilonait.fi/p10827491/

9.11.2009 klo 12-13 AVO:ssa on imua; tietoisku Mobiilit oppimisessa ja vuorovaikutuksessa –osahankkeen etenemisestä, aiheesta kertoo projektipäällikkö Outi Vahtila

Nauhoitus kuunneltavissa: https://admin.emea.acrobat.com/_a773565005/p82944302/

2.11.2009 klo 14-15 Tekijänoikeudet ja avoin sisällöntuotanto opetuksessa, aiheeseen johdattavat Tarmo Toikkanen, TAIK ja Elias Aarnio, Teknologiakeskus Innopark.

Nauhoitus kuunneltavissa: http://connect.ilonait.fi/p13357278/

30.10.  Open Meetings -verkkokokousjärjestelmän koulutus.  Katso lisää: http://educoss.blogspot.com/

Järjestäjä: AVO-hanke/Suomen eOppimiskeskus ry

logojono

Joukkoistamisen johtaminen – Mitä Iron Sky opetti?

2 kommenttia artikkeliin ”AVO-webinaarit”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.