Nettilukio – aina auki (Opeblogi)

Vanhan kamun kanssa rupatellessa ohimennen tuli juttua jälkikasvusta ja opintoreiteistä. Ei ollut ensimmäinen kerta, kun tieto Nettilukion mahdollisuuksista synnytti ahaa-oivalluksen. Samankaltainen juttutuokio oli erään lukio-opettajan kanssa pari kuukautta takaperin.

Kaikilla nuorilla lukio-opiskelu ei etene suunnitellusti. Elämään tulee urheilua, töitä, muuttoja, sairauksia. Kesken jääneet lukio-opinnot eivät ihan äkkiä vanhene, vaikka nyt onkin opetussuunnitelmien uudistuksen siirtymävaihe.

Otavan Opiston Nettilukiossa on kaksi linjaa, kuten kaikissa aikuislukioissa: aineopiskelu ja tutkintotavoitteiset lukio-opinnot. Aineopiskelijana voi opiskella kuka vain, ks. tarkempaa tietoa kurssimaksuista yms. aineopiskeluun liittyvästä. Tutkintotavoitteinen opiskelu on maksutonta. Lukio-opintojen lisäksi puuttuvan peruskoulun päättötodistuksen voi opiskella aikuisten perusopetuksen mukaisesti Nettiperuskoulussa.

Kun nuorisoasteen lukiossa opintonsa aloittanut jatkaa opintojaan Nettilukiossa, hän siirtyy aikuislukion opetussuunnitelmaan. Vanhat opinnot luetaan hyväksi ja henkilökohtainen opiskelusuunnitelma rakennetaan siitä, mihin opiskelija oli aiemmissa opinnoissa päässyt (erotodistus pitää kaivaa esiin tai hankkia siitä lukiosta, jossa opinnot jäivät kesken). Ihan kaikkea ei välttämättä voida lukea hyväksi, mutta valtaosa. Ehkä suurin ero opinnoissa on, että taito- ja taideaineita Nettilukiossa, kuten aikuislukioissa yleensäkään, ei ole samassa mittakaavassa kuin päivälukioissa.
Nettilukio on aina auki, on ollut jo 20 vuotta! Nettilukio on yksi Otavan Opiston oivallisista tulevaisuusaskelista. Tähän juttuun ei nyt mahdu muistella muita upeita polkuja, joita 1990-luvun lopulta alkaen Otavan Opisto rakensi oppimisen uusia ulottuvuuksia varten. Yhden kurkkauksen löytää osoitteesta https://metodix.fi/. 20-vuotisjuhlien muisteluksissa Nettilukion historiaa ja ihmisten kokemuksia.
Nettilukioon haetaan opiskelijaksi osoitteesta http://www.nettilukio.fi/ kohdasta Haku sähköisellä lomakkeella. Haku-sivulla kerrotaan, että hakijan tulee olla 18-vuotias. Aikuislukiot voivat ottaa rehtorin erityispäätöksellä myös nuorempia opiskelijoita (tällöin hakemuksella täytyy olla perusteet).
Opiskelu Nettilukiossa vaatii kykyä ohjata itseään. Pääosa kursseista opiskellaan portfoliotyyppisesti itsenäisinä verkko-opintoina Muikku-ympäristössä. Kursseilla on ohjaava oppimateriaali, erilaista lisäaineistoa ja oman osaamisen edistymistä indigoivia harjoituksia. Osaaminen näytetään oppimispäiväkirjan ja palautettavien portfoliotehtävien avulla. Opintojen tueksi on tarjolla erilaisia ryhmiä, verkkotapahtumia ja monipuolinen ohjauksen tuki sekä jokaisella kurssilla opettajan apu. Itsenäisen opiskelun lisäksi jaksoittain on tarjolla ryhmäkursseja verkossa.
Kannattaa tutustua! Nettilukio, Nettiperuskoulu, aineopiskelu ja Muikku-ympäristö (avoimia oppimateriaaleja).

Tuotu lähteestä: Opeblogi

Oppimisanalytiikkaa oppimassa (Poluttamo)

Poluttamon yhtenä teemana on oppimisanalytiikka (learning analytics). Menetelmänä – tai menetelmäkokonaisuutena – se Suomessa on vielä varsin uusi, mutta oletettavasti lähivuosina yleistyy nopeasti. Viime huhtikuun ITK-konferenssissa pidettiin ensimmäinen epävirallinen kokoontumisajo.

Oppimisanalytiikalla tarkoitetaan oppilaan digitaalisia jalanjälkiä niin suorituksissa, edistymisessä, arvioissa kuin digioppimisympäristössäkin. Jalanjäljet voivat olla niin määrällisiä kuin laadullisia. Tätä dataa voidaan hyödyntää monin tavoin: niin etenemisen seuraamisessa, henkilökohtaisten ohjaustoimien kehittämisessä kuin setvimällä, missä kohden MOOC-kurssi menee monella oppilaalla vaikeaksi ja voisiko oppimateriaalia kehittää.

Oppimisanalytiikan yleisesimerkkinä on pidetty Netflixin tuottamaa House of Cards -sarjaa. Netflix tiettävästi analysoi katsojien käyttäytymistä tarkkaan, kuten mitä kohtia ihmiset katsovat uudelleen ja minkä hahmon ilmaantuessa kohtaukseen pikakelataan. Näin sarjaa voidaan käsikirjoittaa lennosta katsojien mieltymysten suuntaan.

Otavan Opistossa olemme muutaman vuoden ajan kokeilleet ennakoida digijalanjäljistä, mitä valintoja uusi opiskelija mahdollisesti tekee suhteessa aiempien opiskelijoiden tekemiin valintoihin. Poluttamossa yhtenä tavoiteenamme on, että voisimme visualisoida helposti ymmärrettävästi opiskelijalle, millaisia valintoja muut ovat aiemmin vastaavassa tilanteessa tehneet. Näin opiskelija näkisi monisyisen kurssitarjottimen yhtenä kokonaisuutena sekä vaihtoehtoja jatko-opinnoille.

Harva nykyään edes miettii, kuinka paljon arkisista toimista tallentuu digitaalisesti. Niitä voidaan hyödyntää niin osana motivaatiota nousta päivittäin rappuja kuin valita päivällisen ainekset tai seurata mihin työaika todellisuudessa kuluu. Oppimisanalytiikka voi tuottaa paljon uusia näkökulmia siihen, mitä opiskelussa ja opettamisessa todellisuudessa tapahtuu. Samalla on kuitenkin itsestäänselvyys, että datan käsittely ja ylipäänsä tallentaminen edellyttää huolellisuutta. Suomessa esimerkiksi täysin käsittelemätön kysymys on, omistaako opiskelija itse tuottamansa digitaaliset jalanjäljet tai saako hän ne halutessaan itselleen?

Teksti: Kari A. Hintikka

MyData hyötykäyttöön kouluissa (Poluttamo)

Puhuttaessa MyDatasta tai suomennettuna omasta datasta tarkoitetaan ihmiskeskeistä lähestymistapaa henkilötiedon hallintaan ja käsittelyyn. Käytännössä se henkilötieto, jota pystyt itse hallitsemaan on MyDataa.

Oppijasta kertyy yhden koulupäivän aikana runsaasti dataa erilaisiin järjestelmiin. Nykyisellään tuon datan, kuten myös tietotekniikan ja digitaalisten oppimissisältöjen hyödyntäminen kouluissa on tehotonta.

Oppilaitoksissa keskustelu henkilötiedon hallinnasta ja hyödyntämisestä on vasta alkamassa ja asian merkityksellisyyteen ollaan heräämässä. Osana Poluttamo-hanketta on tavoitteena selvittää, miten MyData-lähestymistapaa voitaisiin hyödyntää oppimisessa yleensä ja erityisesti sujuvan siirtymisen mahdollistamisessa seuraavaan koulutukseen. Näin luodaan Poluttamon sloganista tuttu oma digipolku oppimiseen.

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry ja Otavan Opisto tekevät yhteistyössä Poluttamo-konsortion oppilaitosten kanssa selvitystä MyDatan käytöstä oppilaitoksissa ja sen juridisista näkökulmista.
Käytännön työ on jo hyvässä vauhdissa ja tästä on hyvä jatkaa ensi vuoteen.

Open Päivitys 4 – Digitaalinen turvallisuus opetuksessa (Suomen eOppimiskeskus ry:n koulutustarjontaa)

Open Päivityksestä on alkanut neljäs toteutuskausi. Tällä kertaa luvassa on pienempiä koulutuskokonaisuuksia, joiden avulla pureudutaan heti käytäntöön ja arjessa tuleviin haasteisiin.

CPDLab-koulutus tuo tukea digitaalisen turvallisuuden edistämiseen oppilaitoksissa. Koulutus pohjautuu Future Classroom -hankkeessa tuotettuihin aineistoihin.

Koulutuksessa

 • vahvistetaan opettajien digitaaliseen lukutaitoon liittyvää osaamista
 • pohditaan yhdessä kuinka verkkokiusaamista voidaan ehkäistä ja kuinka siihen pystytään puuttumaan
 • pohditaan uusia ilmiöitä, kuten seksuaaliviritteistä viestintää (heruttaminen, sextexting) ja miten niistä voi daan nuorten kanssa puhua ja miten digitaalista turvallisuutta voidaan oppilaitostasolla kehittää

Koulutus sisältää kaksi lähipäivää sekä etätapaamisia ryhmän kanssa sovituista aiheista.

Koulutus on OPH:n rahoittamaa yleissivistävän puolen opettajien täydennyskoulustusta.

Ilmoittautuminen koulutukseen >>>

Lisätietoja
Kaisa Honkonen
Suomen eOppimiskeskus ry
info[at]eoppimiskeskus.fi
openpaivitys.blogspot.fi

CPDLab - digiturva - logot2

Open Päivitys 4 – Älytaulut vuorovaikutuksen välineenä opetuksessa (Suomen eOppimiskeskus ry:n koulutustarjontaa)

Open Päivityksestä on alkanut neljäs toteutuskausi. Tällä kertaa luvassa on pienempiä koulutuskokonaisuuksia, joiden avulla pureudutaan heti käytäntöön ja arjessa tuleviin haasteisiin.

CPDLab-koulutus tuo tukea valkotaulujen käyttöön oppilaitoksissa. Koulutus pohjautuu Future Classroom -hankkeessa tuotettuihin aineistoihin.

Koulutuksessa

 • tutustutaan tutkimuksiin valkotaulujen vaikutuksesta opiskeluun
 • katsotaan esimerkkejä hyvistä käytännöistä
 • tutustutaan erilaisiin materiaalivarantoihin
 • vahvistetaan tekijänoikeusosaamista
 • tutkitaan dialogin merkitystä luokkahuoneessa
 • tutkitaan oppijan roolia luokassa ja miten oppija saadaan osallistumaan oppituntiin
 • tutustutaan BYOD-ajatusmallin mahdollisuuksiin
 • tehdään ja jaetaan aineistoja käyttäen hyväksi esim. wikejä ja blogeja

Koulutus sisältää kaksi lähipäivää sekä kolme 2 tunnin etätapaamista ja oman harjoitustyön.

Koulutus on OPH:n rahoittamaa yleissivistävän puolen opettajien täydennyskoulustusta.

Ilmoittautuminen koulutukseen >>>

Lisätietoja
Kaisa Honkonen
Suomen eOppimiskeskus ry
info[at]eoppimiskeskus.fi
openpaivitys.blogspot.fi

CPDLab - valkotaulut - logot2

SOMY-hankkeen tapahtuma peruttu: Otavan Opiston syyskuun pajassa paljon muuta ohjelmaa (www.oppiminen.fi)

Tiedotimme jokin aika sitten Opetushallituksen kansallisen Sosiaalinen media yleissivistävässä koulutuksessa (SOMY) -koordinointihankkeen kiertuetapahtumasta, joka olisi ollut Otavan Opistolla tämän viikon perjantaina 9. syyskuuta. Tapahtuma on jouduttu perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Kiertuetapahtuma järjestetään kuitenkin myöhemmin syksyllä. Uudesta ajankohdasta ja paikasta tiedotetaan erikseen.

Vaikka SOMY-roadshow siirtyikin myöhempään ajankohtaan, Otavan Opistolla on loppuviikosta paljon muutakin ohjelmaa ja kiinnostavia vierailijoita. Otavan Opiston syyskuun pajassa 8. – 10.9.2011 on teemana kansalaisvaikuttaminen ja oppimisen uudet kanavat. Aiheesta ovat alustamassa muun muassa tanskalaisen roolipelikoulu Østerskov Efterskolen toinen perustaja ja entinen rehtori Malik Hyltoft, Sami Vassinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, toimittaja Riku Siivonen sekä Demos Helsingin tutkija Simo Vassinen.

Perjantaina puolilta päivin alkaa Kriittisen korkeakoulun ja Otavan Opiston yhteinen seminaarisarja Myyttikestit, jossa ollaan tällä kertaa demokratian myytin jäljillä. Aiheesta alustaa filosofi Juhani Pietarinen.

Iltakonsertissa jazzpianisti, säveltäjä Eero Ojanen ja laulaja Monna Kamu esittävät poliittisia ja yhteiskunnallisia lauluja. Konsertti alkaa perjantaina 9. syyskuuta kello 19 ja siihen on vapaa pääsy.

Koko pajaohjelma löytyy osoitteesta:
http://paja.internetix.fi/2011/08/syyskuun-pajaohjelma-2/

Lisätiedot:

Otavan Opiston pajasta ja SOMY-hankkeesta:
Ville Venäläinen, 044 794 5102, ville.venalainen@otavanopisto.fi

Myyttikesteistä:
Minna Vähämäki, 040 189 7053, minna.vahamaki@otavanopisto.fi

Permalink

| Leave a comment  »

Kansalaisvaikuttamisen paja Otavan Opistolla (8.-10.9.2011)

8.-10.9. Otavan Opistossa palataan demokratian juurille. Kolmepäiväisessä pajassa demokratian myyttiä sekä puretaan että rakennetaan uudestaan, kun kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksia valaistaan niin filosofian, teknologian, pedagogian kuin taiteenkin avulla.

Kansalaisvaikuttamisessa on kyse osallistujien omista tavoitteista ja toiveista rakentuvasta kokonaisuudesta, jossa kehitetään, tutkitaan ja haetaan keinoja sekä kehitetään taitoja vaikuttaa omaan elinympäristöön. Vaikuttamisen tapoja haetaan mm. avoimien foorumien suunnittelulla ja yhteistyöllä kaupungin virkamiesten kanssa. Lisäajatuksia ja toimivia ratkaisuja haetaan lisäksi yhteisellä kehittämisellä sekä eri alan asiantuntijoiden ja pioneerien avulla. Kansalaisvaikuttamisen ohella pajassa teemaksi nousee myös arkipäivän oppimista.

Verkossa voidaan palata demokratian juurille ja samalla mennä yhteisessä suunnittelussa ja päätöksenteossa pidemmälle kuin oli mahdollista ennen sähköisiä välineitä ja yhteistä verkkoa. Onnistuessaan uudet toimintamallit auttavat meitä tekemään viisaampia ja pitävämpiä päätöksiä, joissa eri näkökulmat on puitu ennen päätöstä, osana suunnittelua eikä vasta useiden valituskierrosten siivittäminä. Sosiaalisessa mediassa yksilönvapaus on vapautta osallistua ja kokea omistajuutta yhteisiin asioihin. Yhteisöllinen tiedonmuodostus arvottaa tietoa toisin kuin ennen ja asiantuntijuuden määritelmät muuttuvat.

Puhujina kuullaan mm. professori emeritus Juhani Pietarista, kirjailija Saara Henrikssonia ja Demos Helsingin tutkija Simo Vassista. Lisäksi pajassa kuullaan paneelikeskustelu kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksista ja rajoista.

Katso pajan koko ohjelma ja ilmoittaudu. Voit osallistua Otavan Opistolla tai verkossa!

Ilmiö: Hyvinvointivaltio (Verkkopedagongi)

Otavan Opiston ilmiöissä uusintana: Hyvinvointivaltio. Samaa ilmiötä tutkittiin viime lukuvuonna, ja ilmiö uusitaan tänä keväänä sekä asiantuntijoiden että yleisöjen pyynnöstä.

Ilmiön tutkiminen alkaa maaliskuun alulla käsitteisiin, menetelmiin ja työkaluihin tutustumisella. Eduskuntavaalit ajoittuvat ilmiön lopulle, sitä ennen Opistolla järjestetään vaalipaneeli ja varjovaalit sekä katsotaan vaalikoneiden taustoille ja arvioidaan, mitä vaalikoneiden kysymyksissä oikeastaan kysytään. Ilmiö päättyy ilmiön asiantuntijoiden johdolla käytyyn huhtikuun vaalien jälkipuintiin.

Asiantuntijuuttaan ilmiöön tuovat Juha Nurmela ja Jouko Kajanoja Hyvinvointivaltion vaalijat ry:stä. Heidän näkökulminaan ovat hyvinvoinnin mittarit ja tulevaisuuden tutkimuksen työkalut sekä hyvinvointivaltion historia, nykyisyys ja tulevaisuus. Petri Kola ja Antti Poikola puolestaan tuovat ilmiöön avoimen verkon ja kansalaisvaikuttamisen näkökulmaa.

Ilmiösuunnittelun taustatyössä on usein käynyt mielessä YleRadio1:n perjantaiaamun Syntymäpäiväsankari-ohjelma. Siinä toimittaja Seppo Konttinen kysyy vierailtaan kymmenen kysymystä eli käsiteparia, joista vieraan tulee valita puolensa. Yksi käsitepareista on: puolue vai kansanliike.

Kategoria(t): oppiminen Tagged: Hyvinvointivaltio, ilmiöt, Otavan Opisto

Perehdy tietotekniikkaan ja sen ohjaukseen Luotsikoulutuksessa Mikkelissä 28.2.-4.3.2011 (AktiiviElgg)

Tietotaitotalkoot-hanke ja Otavan opisto järjestävät luotsikoulutuksen Mikkelissä 28.2 – 4.3.2011.

Luotsikoulutus perustuu yhdessä tekemiseen. Sen tavoitteena on oppia itse tekemällä, ettei tietotekniikan ohjaaminen edellytä muodollista kouluttautumista. Voi vain ruveta tekemään! Luotsikoulutuksessa sovelletaan tietotekniikan menetelmiä luotsilaisten omaan maailmaan. Pääset kokeilemaan esimerkiksi videointia, radio-ohjelman tai kuunnelman tekoa. Kuulet alustuksia sosiaalisesta mediasta, tulevaisuudesta ja tietotekniikan käyttömahdollisuuksista. Lisäksi koulutuksessa tehdään yhdessä ruokaa.

Koulutus on maksuton, mutta osallistuja huolehtii omista matkakustannuksista ja yöpymismaksusta.

Koulutus antaa pätevyyden ohjata Tietotaitotalkoita. Se on hyväksyttävissä amk:n 5 opintopisteen laajuiseksi kokonaisuudeksi osaksi opintoja, jos oppilaitos hyväksyy sen osaksi koulutusta.

Lisätiedot ja linkki ilmoittautumislomakkeeseen