Peruskouluyhteistyön kehittäminen käytännössä (Yksilöllisyyttä opintopoluille)

Peruskoulun ja ammattiopiston opinto-ohjaajien säännölliset yhteistyöpalaverit, joissa ammattiopisto on aktiivinen koolle kutsujana, on havaittu erittäin hyväksi käytännöksi. Saimaan ammattiopistossa yhteistyöpalavereja järjestetään 3-4 kertaa lukuvuoden aikana ja ne ovat selkeästi lisänneet vuoropuhelua oppilaitosten välillä sekä sujuvoittaneet peruskoululaisten siirtymistä ammatillisiin opintoihin.

Yhteistyöpalaverit tarjoavat hyvän mahdollisuuden molemmin puoliseen ajankohtaisten asioiden ja muutosten tiedottamiseen, esimerkiksi lainsäädäntöön liittyvät muutokset ja eri alojen soveltuvuus- ja pääsykoekäytänteiden muutokset. Yhteistyöpalavereissa keskustellaan mm. tapahtuneista ja tulevista muutoksista, ammatillisen koulutuksen tavoitteista, sujuvien opintotaitojen edellyttämistä taidoista ja työelämän vaatimuksista. Lisäksi kuullaan, mitä peruskoulu odottaa ammatilliselta oppilaitokselta oppilaan ohjauksen tueksi ja perusopetuksen näkökulmaa päättövaiheen oppilaiden valmiuksista. Sujuva peruskouluyhteistyö on erittäin tärkeää myös opiskelijoiden jälkiohjauksessa syyslukukauden alkaessa. Yhteistyöpalavereita on hyödynnetty myös eri koulutusalojen sekä yhteisten tutkinnon osien esittelytilaisuuksina.

Peruskoulun opinto-ohjaajille on järjestetty toiminnallisia tutustumispäiviä eri aloille, jolloin opinto-ohjaajille on tarjottu mahdollisuus kokeilla eri koulutusalojen opintoja aidossa ympäristössä oikeiden työtehtävien parissa. Tutustumispäivien tavoitteena oli selkiyttää peruskoulun opoille, miten samankaltaisten alojen (esim. ICT-asentaja/datanomi ja Hotelli-, ravintola- ja cateringala/Elintarvikkeiden valmistaja) työtehtävien vaatimukset ja edellytykset poikkeavat toisistaan.

Useat alat ovat nopeasti muuttuvia aloja, joten peruskoulun opoille on tarpeellista konkretisoida ja osoittaa käytännössä alan uusia vaatimuksia ja välittää todellista tietoa, jotta opiskelijoiden ohjaus ”väärälle alalle” vähenisi. Tutustumispäivistä saatiin positiivista palautetta ja tapahtuma koettiin hyödylliseksi, opot saivat vastauksia kysymyksiinsä ja moni asia selkiytyi. Samankaltaisia tutustumispäiviä kaivattiin myös muille aloille. Peruskoulun opojen mielestä erityisen ilahduttavaa oli, että ammattiopiston kolmannen luokan opiskelijat ohjasivat opoja erilaisissa työtehtävissä, mm. tietokoneen kasaamisessa. Lisäksi opiskelijoilla oli mahdollisuus kertoa omasta opiskelustaan.

Tuotu lähteestä: Yksilöllisyyttä opintopoluille

Toista syksyä kohden (Poluttamo)

Syksy on monin paikoin käynnistynyt huiskeella. Heinä-elokuun vaihteessa lomilta palattiin uusin ideoin ja täynnä tarmoa.

Poluttamon osalta lukuvuosi 2017-2018 on todellinen näytön paikka. Olemme kehittäneet vajaan kahden vuoden aikana monia uusia menetelmiä testaamalla, pilotoimalla ja niistä oppimalla. Nyt tänä lukuvuonna lähdemme viemään oppeja edelleen eteenpäin ja todentamaan, että tähänastiset päätelmät vastaavat todella sitä oikeaa todellisuutta.

Visuaaliset HOPSit ovat jo siinä vaiheessa, että tiedämme niiden auttava opiskelijaa hahmottamaan miten opinnot etenevät. Tavoitematriisien kytkeminen visuaaliseen HOPSiin ja miten opiskelija näkee tavoitteensa muuttuvat konkreettiseksi esim. käyttämällä erilaisia osaamisemerkkejä on yksi mielenkiintoisista talven kokonaisuuksista. Hämeenlinnan lyson lukiolaisten osaamismerkkejä on työstetty yhdessä partioilaisten, Hämeenlinnan yrittäjien ja muiden tahojen kanssa. Partiolaisten maailmassa merkkejä on suoritettu aikojen halki. Jokainen asiaan vihkiytynyt pystyykin tulkitsemaan hihansuun merkeistä osaamisen. Vastaavaa mallia haetaan nyt lukiolaisille, pinta- ja autokiltalaisille. Sudenpennusta Vaeltajaksi. Kisällistä mestariksi.

Oppimisanalytiikka ja tietosuoja-asetus, niiden yhteensovittaminen, lupakäytänteet ja tulkinnat. Kuinka oppimisanalytiikka ei tuota leimaavaa arviota vaan positiivisia uusia mahdollisuuksia? Kuinka luomme myönteisen tunnustamisen ilmapiirin? Kuinka luomme mahdollisuudet oman elämän arviointiin kehittämiseen?

Poluttamon yksi tärkeistä kysymyksistä oli kuinka tukea oppijaa kasvamaan aktiiviseksi oppijaksi. Olemme kesän aikana testanneet muutamia sovelluksia ja appseja elämänhallinnan tukemiseksi. Todella hienoja kokonaisuuksia on paljon, mutta nostaakseni yhden esiin:  mielenkiintoinen palvelu on Headsted (https://headsted.fi/). Sivustolla kerrotaan, että “Headstedin ohjelmat perustuvat tutkittuihin psykologian ja psykoterapian menetelmiin.” Palvelun kehittäjät ovat alan tukijoita, jotka ovat tehneet aikaisemmin töitä mm Jyväskylän yliopiston ja VTT:n tutkimusprojekteissa.

Palvelussa on hienosti otettu huomioon myös multimodaalisuus. Palvelun kautta käytössä olevat harjoitukset on toteutettu sekä tekstillisinä kokonaisuuksina että audiotiedostoina.

Tulemme kokoamaan pienen yhteenvedon testeistämme ja mikäli mieleesi tulee palvelu, jota meidän kannattaisi testata, pistä vinkki Kaisalle (kaisa.honkonen@eoppimiskeskus.fi).

Eipä näistä elämänhallinan appseista haittaa ole meille hanketyöläisillekään. Varmaan meille jokaisella on hyvä muistuttaa riittävästä unensaannista ja että työ tulee parhaiten tehtyä, kun pitää huolta sekä mikro- että makrotauoista. (Lisää HS-artikkelissa Tehokas työpäivä on täynnä taukoja). Tänään on perjantai, joten taitaa olla aika ottaa se makrotauko eli siirtyä viikonlopun viettoon.

– Kaisa Honkonen / Suomen eOppimiskeskus ry

Tuotu lähteestä Poluttamo

ResponsiveOrg Finland – verkostoajan organisaatioita ja työtä uudistamaan (Open Knowledge Finland)

“Kaikki on ja olemme kaikki verkostoituneita.

Jännite ennustettavuuteen optimoitujen organisaatioiden ja ennakoimattoman maailman välillä on saavuttanut hajoamispisteen.

Tarvitsemme uuden lähestymistavan.”

ResponsiveOrg manifesti

Tuntuuko sinustakin siltä, ettei organisaatiossasi ja työssäsi hyödynnetä verkostoajan mahdollisuuksia?

ResponsiveOrg Finland on avoimesti toimiva, oppiva ja tekevä verkosto, joka pyrkii kiihdyttämään työn ja organisoitumisen uudistumista. Toimimme paikallisena hubina globaalisti toimivalle ResponsiveOrg-verkostolle. Kutsumme luomaan ja edistämään toimintatapoja, joiden avulla organisaatiot voivat kehittää responsiivisuuttaan muutoksille, ihmisille, tulevaisuuksille ja verkosto-organisoitumiselle.

Yksittäisten, ajassa elävien organisoitumisen ja työtä koskevien lähestymistapojen sijaan meidän kannattaa siirtää fokus yhdistävään tekijään: verkostoaikaan ja sen mahdollisuuksiin. Verkostoajan organisoitumiseen viitataankin monilla käsitteillä: puhutaan muun muassa kompleksisuudesta, leanista, agilesta, palvelumuotoilusta, tealista ja systeemi- sekä verkostoajattelusta.

Kun kaikki liittyy kaikkeen, kaipaamme koherentteja, toisiinsa liittyviä toimintatapoja, jotka yhdessä tekevät organisaatioista ja työstä verkostoitunutta. Näitä ei ole kukaan kyennyt vielä määrittelemään tyhjentävästi, ja koemme, että tässä on paikka yhteiselle oppimiselle sekä tekemiselle.

Käsienheiluttelun ja ylhäältä annettujen määräysten sijaan haluamme edistää ihmislähtöisiä työtapoja, joissa yhteisöt hyödyntävät osallistuutta ja dialogia tehdessään verkostoajan organisoitumisesta ja työtavoista itselleen merkityksellisiä. Dialogia kaivataan yhtälailla meidän verkostoajan kehittäjien ja tekijöiden välillä, että voimme sanoittaa ja edistää teemoja yhdessä hyödyntäen toistemme vahvuuksia.

Haluamme mahdollistaa monia näkökulmia yhteen tuovan avoimesti toimivan (Open) verkoston, jossa voi oppia ja luoda responsiivisia toimintatapoja.

Yhteisön tavoitteena on olla oppimis- ja tekemisverkosto (Learn & Do Network), joka tähtää ymmärryksen lisäämiseen ja vaikuttamiseen.

Teemme tätä edistämällä eteenpäinkytkentää (Feed Forward) kehittämällä avoimesti käytettävää (Commons) osaamista ja toimintatapoja, kirjoittamalla blogikirjoituksia sekä järjestämällä tapaamisia, työpajoja ja myöhemmin mahdollisesti tapahtumia tai konferensseja.

ResponsiveOrg Finlandin toimintaa fasilitoi verkostoaikaan syntynyt Open Knowledge Finland ry. Yhdistyksellä on useamman vuoden kokemus muutoksen ja muutosta edistävien yhteisöjen aktioimisesta, yhteentuomisesta ja tukemisesta mm. avoimen datan, MyDatan ja avoimen yhteiskunnan saroilla.

ResponsiveOrg Finland järjestää ensimmäisen verkostotapaamisensa elokuussa. Tule kuulolle ja osallistu:

Facebook: https://www.facebook.com/groups/ResponsiveOrgFI/
Twitter: https://twitter.com/ResponsiveOrgFI
WWW: http://responsiveorg.fi

Lisätietoja:

@OKFFI
@mikaelseppala
@akisaariaho

The post ResponsiveOrg Finland – verkostoajan organisaatioita ja työtä uudistamaan appeared first on Open Knowledge Finland.