Ilmainen opetuspeli yläkouluikäisille innostaa oppimaan

Opetuksen pelillistäminen on tämän päivän pedagogiikan haasteita. Oppilaiden motivoiminen tekemällä opetuksesta yhtä hauskaa kuin pelien pelaaminen, on tutkitusti tehokas tapa lisätä oppimistehokkuutta ja positiivista asennetta koulua kohtaan. Opetuspelejä on kehitetty lukuisia, mutta usein ne ovat liian kalliita peruskoulujen tiukoille budjeteille. Poikkeuksen tähän tekee ilmainen Minecraft-niminen peli, joka on tarkoitettu opetuspeliksi yli 12-vuotilaille peruskoululaisille.

Minecraft-pelin oppilaitosversio innostaa oppimaan monia aineita

Minecraft oppilasversio eli education version on toteutettu erillisenä ilmaisversiona alkuperäisestä Minecraft-pelistä. Alkuperäisen pelin toimintaan kuuluvat taistelut, maanviljely, eläinten kasvatus, erialiset seikkailutehtävät ja rakennuksien rakentaminen. Opetusversio keskittyy tietysti enemmän pedagogiseen näkökulmaan ja tarjoaa vähemmän taisteluita ja enemmän tehtäviä, joiden lomassa opitaan historiaa, matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa.

Ilmainen opetuspeli on tarjolla niin Applen laitteille kuin Andoid-käyttöjärjestelmää käyttäville laitteille. Lähes kaikissa peruskouluissa laitteet ovat hankittuna, mutta niiden hyödyntäminen on ollut vaihtelevaa ja valitettavan usein hyvin vähäistä. Oppilaiden tabletit ovat saattaneet viettää suurimman osan ajastaan varastossa ja opettajilla laite on ollut kenties enemmän viihdekäytössä Pikakasino mobile pelejä pelatessa. Ilmainen Minecraft on muuttanut tilannetta ja laitekantaa on pystytty käyttämään paljon useammin hyödyksi opetuksessa.

Miten Minecraft-peli toimii opetuksen välineenä?

Minecraft-peli on niin sanottu hiekkalaatikkopeli, jossa pelaajilla on suuri vapaus toteuttaa itseään pelikentällä. Pelaajan ei tarvitse noudattaa annettua tehtäväkaavaa, vaan avoimessa pelimaailmassa voi itse valita mieleistä tekemistä. Pelin ideana on luoda monipuolisia rakennelmia ja esineitä rakennuspalikoiden ja kuutioiden avulla liikuttaessa kolmiulotteisessa ympäristössä. Tämä kehittää oppilaan keinoja ratkaista ongelmia ja hahmottaa monimutkaisia asioita eri näkökulmista. Ryhmätyö ja toisten pelaajien huomioon ottaminen moninpelissä lisää pelaamiseen sosiaalisen kanssakäymisen.

Opettajat pystyvät tekemään rajauksia pelin toimintakenttiin ja valitsemana erilaisia moduuleita, jotka keskittyvät tiettyyn aihealueeseen. Pelin avulla voidaan esimerkiksi keskittyä oppimaan kemian tunneilla opeteltavan jaksollisen järjestelmän ymmärtämistä tai historiaa voidaan oppia samalla, kun työstetään yhdessä historiallisia arkkitehtuuria pelikentän tehtävissä. Luonnollisesti mukana on myös moduuleita, jotka keskittyvät ohjelmoinnin perusasioiden opettamiseen pelillistämisen avulla. Ohjelmoinnin perusteiden ymmärtäminen on muuttunut erikoisosaamisesta jokapäiväiseksi yleissivistykseksi.

Pelien avulla tapahtuva oppiminen on hyvin tehokasta ja saa vähemmänkin motivoituneet oppilaat aktivoitua mukaan. Minecraft Education on yksi tunnetuimpia opetuspelejä ja sopii erinomaisesti mobiililaitteilla tapahtuvaan innostavaan opetukseen.