Tietokoneet osana opetusta

Tietokoneet ovat kehittyneet osaksi opetusta ikään kuin salamannopeasti. Tämä kehitys on kuitenkin kytenyt pinnan alla jo pidemmän aikaa – alkaen aina automaattisen tekstinkäsittelyn” eli tuttavallisemmin atk:n oppitunneista jo muutamia kymmeniä vuosia sitten. Tuolloin tietokoneen funktiot ovat kuitenkin olleet hyvinkin rajalliset siihen nähden, mitä ne tänä päivänä ovat. Tietokoneet ovat vauhdilla ottaneet kehityksessä hurjia harppauksia, jotka ovat tehneet niistä voittamattomia monikäyttökoneita ja nykyään lähes välttämättömiä opetuksen kannalta.

Miksi tietokone on välttämätön apuväline opettajalle?

Ei tarvitse mennä montaakaan vuotta taaksepäin päästäkseen aikaan, jolloin tietokoneiden osuus opetuksessa oli vähäinen tai jopa olematon. Onkin hyvin hämmästyttävää, kuinka suuria askeleita ollaan pystytty ottamaan vain muutamissa vuosissa ja kuinka pitkälle näin lyhyessä ajassa ollaankaan päästy. Moni 2000-luvullakin syntynyt muistaa vielä ajan, jolloin opettajan nuhtelut kirjoitettiin reissuvihkoon ja läksyt piti kirjata ylös suoraan kirjaan. Tuona aikana kirjat olivat paperia ja tekstit kirjoitettiin vihkoon lyijykynällä. Opettaja heijasti tarvittavat materiaalit taululle piirtoheittimellä tai kirjoitti ne vihreän väriselle taululle piirtoheittimellä.

Tämä kaikki on kuitenkin nykypäivänä hyvinkin mennyttä teknologiaa ja menneen talven lumia, sillä nykyään kaikki opettajan ja vanhempien välinen tiedonvaihto tapahtuu koulukäyttöön suunnitelluilla internet-alustoilla, jotka tarjoavat viestittelymahdollisuuden, poissaolojen ilmoittamismahdollisuuden, läksyjen merkitsemismahdollisuuden sekä negatiivisen ja positiivisen palautteen jättämisen. Kaikki kommunikaatio hoituu helposti tässä sähköisessä ympäristössä, eikä paperia tarvita enää moneenkaan asiaan. Opettajien opetusmateriaalit ovat jo vuosia olleet sähköisiä ja usein interaktiivisia, mikä on tehnyt piirtoheittimistä turhakkeita. Sen sijaan opettaja heijastaa taululle näkymän suoraan tietokoneeltaan. Tämän lisäksi monet kirjat ovat myös muuttuneet sähköiseksi, mikä tarkoittaa sitä, että monesti omilla tietokoneillaan ovat opettajan lisäksi myös oppilaat. Toisinaan avuksi voidaan tarvita myös oppilaiden älypuhelimia.

Sähköisyys on monipuolistanut oppimisen

Monella tavalla sähköiset materiaalit ovat helpottaneet ja vähintäänkin monipuolistaneet oppimista. Sähköiseen materiaaliin voidaan liittää paljon enemmän oheismateriaalia, kuten videoita ja hauskoja pelejä, minkä lisäksi tiedonhaku on tehty huimasti helpommaksi. Joissakin materiaaleissa oppilas voi esimerkiksi saada selityksen tai suomennoksen sanoille klikkaamalla niitä tietokoneen hiirellä. Toki liika tietokoneen käyttö on herättänyt myös huolta vanhemmissa, mutta monipuolisuudellaan voidaan ajatella hyötyjen lyövän haitat.